Prezentace 2023

SOUČASNÝ STAV A ROZVOJ SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY A ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V PŘÍŠTÍCH LETECH

Ing. Radek Mátl - Prioritní úkoly Ředitelství silnic a dálnic ČR v nejbližším období Ing. Zbyněk Hořelica - Financování dopravní infrastruktury v letech 2023 – 2025 Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA., Ing. Luděk Bartoš - Novela směrnice (2008/96/ES) o bezpečnosti a její přínosy pro přípravu staveb pozemních komunikaci v ČR Ing. Petr Kůrka - Dálnice D35 Ostrov-Litomyšl-Mohelnice – stěžejní část nového spojení Prahy a severní Moravy

INFORMACE Z ČESKÉ SILNIČNÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Václav Neuvirt, CSc. - Stav přípravy XXVII. světového silničního kongresu v Praze Ing. Mariia Khrapova - Představení vítězné dizertační práce za rok 2023

Přínosy auditů bezpečnosti pro přípravu silničních staveb v ČR

Ing. Veronika Valentová, Ph.D., MBA, Ing. Pavel Havránek - Seznámení s novelou směrnice 2008/96/ES a postupem její implementace v ČR Ing. Petr Kůrka, Ing. Dagmar Juříková- Zhodnocení přínosu auditů bezpečnosti při přípravě staveb na dálnicích a silnicích I. třídy Ing. Aleš Richtr - Nejčastěji identifikovaná rizika v projektech dálnic a silnic I. třídy Ing. Zdeněk Komůrka - Zkušenosti s prováděním auditů bezpečnosti na silnicích II. a III. třídy Ing. Milan Dont, Ph.D. - Audity bezpečnosti jako součást žádostí o dotace SFDI pro obce

Moderní přístupy k přípravě, výstavbě a údržbě pozemních komunikací

Ing. Petr Svoboda - Úvod Ing. Zbyněk Hořelica, Ing. Milan Dont - Postup digitalizace v resortu dopravy Ing. Petr Kůrka, Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. - Vize digitalizace procesů v ŘSD Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. - Systém CES – první zkušenosti s jeho využíváním Ing. Pavel Fiala, Ing. Josef Godány - Výhled potřeby kameniva pro dopravní stavby Ing. Vladimír Veselý - Vývoj v oblasti výroby cementu včetně silničního Ing. Jan Zajíček - Změny v návrhové metodě včetně nové aplikace ELAS vedoucí k trvanlivějším vozovkám Ing. Petr Mondschein, Ph.D., Ing. Petr Svoboda -Změny v technických normách na asfaltové směsi a zvýšení možnosti opětovného použití R materiálu

BEZPEČNOST DOPRAVY, DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ A MOBILITA

Kpt. Bc. Jan Gallo - Bezpečný dopravní prostor Ing. Pavel Havránek, Ing. Eva Kšicová - Bezpečné rozestupy vozidel Ing. Martin Ládyš, Ing. Libor Ládyš - Automatizovaný systém pro měření a a vyhodnocení hlučnosti povrchů a stanovení koeficientů pro výpočtovou metodiku CNOSSOS-EU Ing. Lukáš Jan Hrabánek, Ph.D. - Noční viditelnost dopravního značení na pozemních komunikacích Ing. Aleš Richtr – EDIP s.r.o., Ing. Dagmar Juříková - Jak dál s prognózou automobilové dopravy? Ověření aktuálnosti TP 225 podle skutečného vývoje intenzit dopravy 2016 – 2020 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D., doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. - Parametry páteřových tras pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů Ing. Jan Bízik - Představení Mobility Innovation Hubu Ing. Jaroslav Martinek - CYKLOVIZE 2030, Bezpečnější cyklistická infrastruktura Ing. Jitka Vrtalová - Plány udržitelné mobility (SUMP) a jejich využití při proměnách veřejného prostoru. Daří se nám komunikovat proměnu městské mobility? Ing. arch. Jan Kadlas, Ing. arch. Jakub Zuzula - Skrytý vliv dopravních předpisů na design prvků veřejného prostoru

VÝZNAMNÉ SILNIČNÍ STAVBY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Christian Biegert, Daniela Pedret - Dostavba Via Salis D4, první infrastrukturní projekt v ČR - na konci prvního poločasu Ing. Karel Chudárek - Dálnice D49 Hulín – Fryšták a dálnice D55 Otrokovice – Bzenec Ing. David Fiala - Rozšíření dálnice D1 Kývalka - Holubice a stavba 0136 Říkovice - Přerov Ing. Tomáš Gross, Ph.D. - Stavba Pražského okruhu 0511 D1-Běchovice a silnice I/12 je snad konečně před zahájením Dr. Ing. Petr Vítek - Projekt zavěšeného mostu přes Labe v Pardubicích u Fáblovky Ing. Martin Staněk, Ing. Martin Vilč - Severní spoj v Ostravě, dobudování významné dopravní tepny Ing. Bc. Martin Dostál, Bc. Petr Popadinec - Silniční tah I/11 - I/57 v západní části Moravskoslezského kraje – cesta k prosperitě regionu Zdenka Kotalová - Silniční doprava v Austrálii Prof. RNDr. Martin Loebl, CSc., Bc. Radek Šíma - Optimalizace zimní údržby silnic v Plzeňském kraji Petr Lněnička - Autobusové terminály a železniční stanice – orientační a informační systémy pro veřejnost – přístupnost informací zrakově postiženým