Prezentace

1. SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA V CELOSTÁTNÍM POJETÍ

Zbyněk Hořelica - Financování dopravní infrastruktury Radek Mátl - Objemný rozpočet přispívá k rekordní výstavbě dálnic a silnic Petr Kůrka - Významné realizované a připravované stavby na dálnicích a silnicích I. třídy Marcela Pavlová - Rekodifikace stavebního práva

2. SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA Z REGIONÁLNÍHO POHLEDU

Martin Smolka - Příprava a realizace staveb dálnic a silnic v gesci správy Olomouc ŘSD ČR Michal Zácha - Rozvoj a financování silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje Marek Černý - Stav místních komunikací na území města Olomouce

PŘÍPRAVA NA XXVII. SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES V PRAZE

Václav Neuvirt - Československo a Světová silniční asociace PIARC_AIPCR Luděk Sosna - Yokohama 2018 – získání pořadatelství XXVII. světového silničního kongresu v Praze 2023 a jeho propagace na XXVI. světovém silničním kongresu Václav Neuvirt - Nové obsazení technických výborů PIARC pro období 2020 – 2023 a první poznatky z práce těchto výborů Dagmar Kočárková - Silniční slovník (Road Dictionary) PIARC k volnému využití pro odbornou veřejnost

Udržitelná městská mobilita, její koncepce a příklady z praxe

Dagmar Kočárková - Vazba na činnost sekce SAMDI ČSS z.s. a PIARC Petr Smítal - Představení vize Olomouckého kraje Jaroslav Martínek - Principy nové metodiky SUMP 2.0., aneb v čem městům nepomůže ani externí firma Aleš Kratina, Roman Dostál - Město Třebíč – Plán udržitelné městské mobility SUMP 2.0., příklad spolupráce mezi městem a externí firmou Roman Čampula - Plány udržitelné mobility z pohledu kvality vstupních dat

Standardizace - cesta k lepší spolupráci a digitalizaci

Zbyněk Hořelica - BIM v dopravních stavbách Josef Šejnoha - Metodiky a standardy, Implementace BIM do projektů ŘSD ČR, zkušenosti z pilotních projektů Martin Sirotek - Vývoj metodik v rámci Technického redakčního týmu Petr Svoboda - Význam a smysl standardizace Zbyněk Hořelica - Zadávání veřejných zakázek Petr Kůrka - Revize obchodních podmínek FIDIC Simona Galousková - Zavedení prvků odpovědného zadávání Lukáš Klee - Metodiky a standardy

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ A BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Tomáš Neřold - Strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2021 - 2030 Sabina Burdová - Aktuální vývoj dopravní nehodovosti v období snížených intenzit automobilové dopravy v souvislosti s epidemií koronaviru Radim Striegler - Zkušenosti s Celostátním sčítáním dopravy 2020-2021 Jindřich Frič - Současný stav autonomních vozidel hlediska bezpečnosti silničního provozu Pavel Havránek - Bezpečnost silničního provozu ve vztahu k dopravní infrastruktuře Martin Havelka - BESIP v podmínkách hl. m. Prahy, východiska pro vytvoření strategie BESIP hl. m. Prahy

VÝZNAMNÉ SILNIČNÍ STAVBY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Miroslav Seidl - Estakáda a most přes Labe u Elektrárny Opatovice na dálnici D35 Jan Volek - Nejzajímavější realizované nebo připravované stavby mostů v České republice Pavel Bulejko - Realizace zelených mostů přes stávající liniové stavby František Kresta - Úprava zemin - východiska, praxe, inovace Marek Přikryl - Automatizace výpočtu 3D modelu stavby pro realizaci zakázek oprav silnic