Prezentace 2022

1. SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA V CELOSTÁTNÍM POJETÍ

Zbyněk Hořelica - Financování dopravní infrastruktury v letech 2022 – 2024 Radek Mátl - Prioritní úkoly Ředitelství silnic a dálnic ČR v nejbližším období

PŘÍPRAVA NA XXVII. SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES V PRAZE

Aleksandra Skorupska - Vystoupení zástupce Světové silniční asociace PIARC Ing. Václav Neuvirt, CSc. - Stav příprav XXVII. světového silničního kongresu Ing. Julius Janeba - Mezinárodní zimní silniční kongres Calgary 2022

Udržitelná městská mobilita, její koncepce a příklady z praxe

Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D. - Městská a aktivní mobilita na Světovém silničním kongresu PIARC, vazba na činnost sekce SAMDI ČSS z.s. Mgr. Žaneta Gregorová - Evropský atlas mobility v českém kontextu Ing. Jaroslav Martinek - Bezpečnost cyklistické dopravy v evropském kontextu a představení CykloVize 2030, výstupy projektu SABRINA Ing. Daniel Beran, Ing. Tomáš Řehák - Plánování města pomocí webového dopravního modelu Leszek Gryga - Město Třinec – Kampaň 180 dní příležitostí David Michalička - Město Říčany – Cyklostezka v urbanizovaném území Ing. Jitka Vrtalová - Cena Víta Brandy: Debata o budoucí podobě českých měst Jakub Cigler Architekti - Hlavní Cena Víta Brandy 2022 za dopravní stavbu nebo opatření - revitalizace Moskevské ulice v Praze 10

Standardizace - cesta k lepší spolupráci a digitalizaci

Petr Svoboda - Digitalizace – co by jí mělo předcházet ? Milan Dont - BIM v dopravních stavbách, metodiky, Vývoj metodik v rámci Technického redakčního týmu Josef Šejnoha - Implementace BIM do projektů ŘSD ČR, zkušenosti z pilotních projektů Karel Vonka a Zuzana Hromková - Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl Csaba Gál - Digitalizace na PPP D4 Petr Kůrka - Změny během výstavby, Smluvní podmínky Žlutá a Smaragdová kniha, Inteligentní dálnice Jiří Hlavatý - Elektronický stavební deník a laboratorní deník Martin Luňáček - Elektronické schvalování a evidence materiálů, výrobků a směsí na stavbách ŘSD ČR

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU A DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

Tomáš Neřold - Strategie BESIP 2021-2030 – nástroje a výzvy při vytváření bezpečné infrastruktury Ján Skovajsa- Výsledky Celostátního sčítání dopravy 2020-2021 Jiří Ambros - Možnosti využití výsledků výzkumu dat z plovoucích vozidel Eva Simonová - Plánovaná novelizace TP ke zklidňování dopravy a souvisící témata

INOVAČNÍ TECHNOLOGIE

Josef Stryk - Měření proměnných parametrů vozovek Tomáš Cholinský - Plzeňský inovační ekosystém PINE Jiří Bouchal - DUET - Digitální dvojče Plzně: Od dopravního modelu k simulacím hluku a znečištění ovzduší způsobeným dopravou Václav Kobera - Inovace a inovační technologie v sektoru dopravy Roman Nekula - Česká stopa při zavádění ITS a C-ITS na evropské silniční síti (projekt C-ROADS CZ)

VÝZNAMNÉ SILNIČNÍ STAVBY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Tomáš Gross - Příprava rozšiřování dálnic ve Středočeském kraji Vojtěch Janoušek - Dálnice D4 Příbram - Mirotice – realizace prvního PPP projektu na dálnicích v ČR Petr Vítek - Výstavba lávky přes Labe v Nymburce Tadeáš Kopeček - Monolitická svodidla jako odpověď na současné cenové a další výzvy instalace zádržných systémů, přechody mezi různými typy svodidel – nenápadný zabiják Radovan Hofírek - Křižovatka dálnice D35 a silnice I/37 u Opatovic – 3. patro Jiří Pech - Výstavba Dvoreckého mostu v Praze Matouš Bolek - Inspekce mostů pomocí dronů

Hlavní Cena Víta Brandy 2022 za dopravní stavbu nebo opatření – revitalizace Moskevské ulice v Praze 10