Programový výbor

Ing. Jan Švarc
Předseda
Česká silniční společnost - místopředseda

Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.

Česká silniční společnost – vědecký tajemník

Ing. Tomáš Böhm MBA

Správa silnic Moravskoslezského kraje – ředitel

Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.

VŠB Ostrava – Fakulta stavební

Mgr. Jan Dohnal

Statutární město Ostrava – náměstek primátora

Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. - ředitel

Ing. Břetislav Glumbík

Statutární město Ostrava – vedoucí odboru dopravy

Ing. Zbyněk Hořelica

Státní fond dopravní infrastruktury – ředitel

Ing. Martin Janeček

Ministerstvo dopravy – ředitel odboru liniových staveb a silničního správního úřadu

Ing. Radka Knottová

Sdružení pro výstavbu silnic

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

ČVUT v Praze - Fakulta dopravní

Ing. Petr Kůrka

Ředitelství silnic a dálnic ČR – ředitel úseku výstavby

Ing. Petr Laušman

Sdružení pro výstavbu silnic – předseda

Ing. Radek Mátl

Ředitelství silnic a dálnic ČR – generální ředitel

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Česká silniční společnost – předseda

Ing. Ivo Muras

Moravskoslezský kraj – vedoucí odboru dopravy

Ing. Václav Neuvirt, CSc.

Český národní komitét PIARC – předseda

Ing. Tomáš Opěla

Ředitelství silnic a dálnic ČR – ředitel správy Ostrava

Mgr. Daniela Pivodová

Česká silniční společnost

Ing. Radek Podstawka

Moravskoslezský kraj – náměstek hejtmana

Ing. Michal Sirovátka

Česká silniční společnost - Business Development Manager

Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Ministerstvo dopravy – ředitel odboru strategie

Ing. Petr Svoboda

Sdružení pro výstavbu silnic - jednatel

Pavel Šušák

C - IN

Ing. Tomáš Vacek

Česká silniční společnost – tajemník

Doc. Ing. Dr. Michal Varaus

VUT v Brně – Fakulta stavební

Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.

ČVUT v Praze - Fakulta stavební

Ing. Ondřej Vohradský

Česká silniční společnost – předseda redakční rady SO

Ing. Jan Volek

PRAGOPROJEKT, a.s.