Programový výbor

Ing. Jan Švarc
Předseda
Česká silniční společnost - místopředseda

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

ČVUT v Praze – Fakulta dopravní

Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.

Česká silniční společnost – vědecký tajemník

Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.

VŠB Ostrava – Fakulta stavební

Ing. Milan Dont, Ph.D.

Státní fond dopravní infrastruktury

Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. - ředitel

Ing. Zdeněk Komůrka

Česká silniční společnost – místopředseda

Ing. Čestmír Kopřiva

Ředitelství silnic a dálnic, s.p.

Ing. Petr Kůrka

Ředitelství silnic a dálnic, s.p. – ředitel úseku výstavby

Ing. Petr Laušman

Sdružení pro výstavbu silnic – předseda

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Česká silniční společnost – předseda

Ing. Tomáš Nejedlo

Ministerstvo dopravy – BESIP

Ing. Václav Neuvirt, CSc.

Český národní komitét PIARC – předseda

Ing. Michal Sirovátka

Česká silniční společnost

Ing. Ján Skovajsa

Ministerstvo dopravy – ředitel odboru PK

Ing. Petr Svoboda

Sdružení pro výstavbu silnic - jednatel

Pavel Šušák

Česká silniční společnost

Ing. Tomáš Vacek

Česká silniční společnost – tajemník