Programový výbor

Ing. Jan Švarc
Předseda
Česká silniční společnost - místopředseda

Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.

Česká silniční společnost – vědecký tajemník

PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M

Středočeský kraj - radní pro oblast silniční dopravy

Ing. Václav Bláha

Technická správa komunikací – ředitel úseku dopravního inženýrství

Aleš Čermák

ředitel Krajské správy a údržby Středočeského kraje

Ing. Petr Čížek

Sdružení pro výstavbu silnic – místopředseda

Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. - ředitel

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.

Ředitelství silnic a dálnic ČR – ředitel závodu Praha

Ing. Zbyněk Hořelica

Státní fond dopravní infrastruktury – ředitel

Ing. Iva Chalupová, MBA

Ředitelství silnic a dálnic ČR – ředitelka správy Praha

Ing. Martin Janeček

Ministerstvo dopravy – ředitel odboru liniových staveb a silničního správního úřadu

Ing. Radka Knottová

Sdružení pro výstavbu silnic

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

ČVUT v Praze - Fakulta dopravní

Ing. Petr Kůrka

Ředitelství silnic a dálnic ČR – ředitel úseku výstavby

Ing. Radek Mátl

Ředitelství silnic a dálnic ČR – generální ředitel

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Česká silniční společnost – předseda

Ing. Václav Neuvirt, CSc.

Český národní komitét AIPCR - předseda

Mgr. Daniela Pivodová

Česká silniční společnost

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

Hlavní město Praha – náměstek primátora

Ing. Michal Sirovátka

Česká silniční společnost - Business Development Manager

Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Ministerstvo dopravy – ředitel odboru strategie

Ing. Petr Svoboda

Sdružení pro výstavbu silnic - jednatel

Ing. Pavel Šustr

SFDI

Pavel Šušák

C - IN - organizátor konference

Ing. Tomáš Vacek

Česká silniční společnost – tajemník

Doc. Ing. Dr. Michal Varaus

VUT v Brně – Fakulta stavební

Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.

ČVUT v Praze - Fakulta stavební

Ing. Jan Volek

PRAGOPROJEKT, a.s.