Program konference

Pondělí 3. 10. 2022
od 18.30 Společenský předvečer pro pozvané

Úterý 4. 10. 2022
8.30 ZAHÁJENÍ DOPROVODNÉ VÝSTAVY
Foyer kongresového sálu - 2. patro
9.00 - 9.55 ÚVODNÍ ZASEDÁNÍ
Kongresový sál
  Zahájení konference Ing. Jan Švarc
Místopředseda České silniční společnosti z.s.
  Vystoupení předsedy České silniční společnosti Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
Česká silniční společnost z.s.
  Projev ministra dopravy Mgr. Martin Kupka
Ministerstvo dopravy
  Vystoupení náměstka primátora hlavního města Prahy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
Hlavní město Praha
  Vystoupení radního pro oblast silniční dopravy PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.
Středočeský kraj
  Vystoupení předsedy Slovenskej cestnej spoločnosti Ing. Ján Šedivý, CSc.
Slovenská cestná spoločnosť
  Předání vyznamenání ČSS za rok 2022

  Předání ocenění za dizertační práce za rok 2022

9.55 - 11.50 1. SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA V CELOSTÁTNÍM POJETÍ
Kongresový sál
9.55 - 10.30 Vystoupení zástupců SFDI a ŘSD ČR

  Financování dopravní infrastruktury v letech 2022 – 2024 Ing. Zbyněk Hořelica
Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
15 minut
  Prioritní úkoly Ředitelství silnic a dálnic ČR v nejbližším období Ing. Radek Mátl
Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
20 minut
10.30 - 11.50 Současný stav a rozvoj silniční infrastruktury v příštích letech, zajišťování potřebných odborníků

Řízená diskuze s vybranými zástupci
  moderuje Přemysl Čech Mgr. Martin Kupka - ministr dopravy, Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel SFDI, Ing. Radek Mátl – generální ředitel ŘSD ČR, Ing. Petr Laušman – předseda Sdružení pro výstavbu silnic, Ing. Pavel Čížek – místopředseda komise pro dopravu Rady Asociace krajů ČR, Mgr. Jan Mareš, MBA - náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže MŠMT, Ing. Radko Sáblík - ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Preslova 25 - Praha 5

80 minut
11.50 - 12.15 Coffee break
Foyer kongresového sálu - 2. patro
12.15 - 13.45 PŘÍPRAVA XXVII. SVĚTOVÉHO SILNIČNÍHO KONGRESU V PRAZE
Kongresový sál
  Videozdravice prezidenta světové silniční asociace PIARC Nazir Alli

  Vystoupení zástupce Světové silniční asociace PIARC Aleksandra Skorupska
PIARC Technical Advisor / Event Planning Coordinator
  Pozvání na XXVII. světový silniční kongres do Prahy v roce 2023 Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
1. delegát České republiky ve Světové silniční asociaci PIARC
  Stav příprav XXVII. světového silničního kongresu Ing. Václav Neuvirt, CSc.
Předseda Českého národního komitétu PIARC
  Mezinárodní zimní silniční kongres Calgary 2022 Ing. Julius Janeba
Česká silniční společnost z.s.
13.45 - 14.00 Představení vítězné dizertační práce za rok 2022
Kongresový sál
  100 let časopisu Silniční obzor Ing. Ondřej Vohradský
předseda redakční rady
14.00 - 15.30 Oběd
Foyer kongresového sálu - 3. patro
V průběhu přestávky bude promítáno video – Pozvání do Prahy na XXVII. světový silniční kongres 2023 (Pavel Šušák - C-IN, s.r.o.)
15.30 - 18.00 ODBORNÁ EXKURZE

Přihlášení na vybranou exkurzi bude probíhat na registraci nebo přes konferenční aplikaci
  Výstavba dálnice D4 Příbram – Mirotice PPP garant Ing. Martin Janeček, Ministerstvo dopravy

  Výstavba lávky Holešovice – Karlín garant Bc. Jindřich Pulda, Magistrát hl. m. Prahy

  Rekonstrukce Barrandovského mostu garant Bc. Jindřich Pulda, Magistrát hl. m. Prahy

15.30 - 18.00 OTEVŘENÁ JEDNÁNÍ ODBORNÝCH SEKCÍ
Jižní sály
  Udržitelná městská mobilita a její uplatňování v praxi garanti – Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., předsedkyně sekce SAMDI, ČVUT v Praze Fakulta dopravní a Ing. Jaroslav Martinek, Partnerství pro městskou mobilitu

  Digitalizace v dopravním stavitelství garanti - Ing. Zbyněk Hořelica, SFDI a Ing. Petr Svoboda, Sdružení pro výstavbu silnic

15.30 - 20.00 PROHLÍDKA DOPROVODNÉ VÝSTAVY
Foyer kongresového sálu - 2. patro
20.00 - 24.00 SPOLEČENSKÝ VEČER
Komorní sál - 3. patro
Středa 5. 10. 2022
9.30 - 12.00 JEDNÁNÍ V SEKCÍCH
Jižní sály
9.30 - 10.45 BLOK 1A – BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU A DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

Garant: doc. Ing. Josef Kocourek, Ph.D.
  Strategie BESIP 2021-2030 – nástroje a výzvy při vytváření bezpečné infrastruktury Mgr. Tomáš Neřold, M.A.
Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy
  Zranitelní účastníci silničního provozu - motocyklisté … pplk. Ing. Pavel Fiala
Ředitelství služby Dopravní policie
  Výsledky Celostátního sčítání dopravy 2020-2021 Mgr. Ján Skovajsa
Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Možnosti využití výsledků výzkumu dat z plovoucích vozidel Ing. Jiří Ambros
CDV, v.v.i.
  Plánovaná novelizace TP ke zklidňování dopravy a souvisící témata Ing. Eva Simonová– CDV, v.v.i., Ing. Luděk Bartoš, Ph.D. – EDIP, s.r.o.

  Délka příspěvku je 15 min vč. diskuse.

10.45 - 12.00 BLOK 1B – INOVAČNÍ TECHNOLOGIE

Garant: Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.
  Měření proměnných parametrů vozovek Ing. Josef Stryk, Ph.D.
CDV, v.v.i.
  Plzeňský inovační ekosystém PINE Tomáš Cholinský, MBA
Správa informačních technologií města Plzně
  DUET - Digitální dvojče Plzně: Od dopravního modelu k simulacím hluku a znečištění ovzduší způsobeným dopravou Mgr. Jiří Bouchal
InnoConnect s.r.o., CEO / IS-practice - projektový manažer
  Inovace a inovační technologie v sektoru dopravy JUDr. Václav Kobera
Ministerstvo dopravy, ředitel Odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací
  Česká stopa při zavádění ITS a C-ITS na evropské silniční síti (projekt C-ROADS CZ) Ing. Roman Nekula, MBA
Brněnské komunikace, a.s., správní ředitel
  Délka příspěvku je 15 min. vč. diskuse.

9.30 - 12.00 BLOK 2 – VÝZNAMNÉ SILNIČNÍ STAVBY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Garant: Ing. Jan Volek
  Příprava rozšiřování dálnic ve Středočeském kraji Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
Ředitel závodu Praha ŘSD ČR
  Dálnice D4 Příbram - Mirotice – realizace prvního PPP projektu na dálnicích v ČR Ing. Petr Andrýsek, Ing. Vojtěch Janoušek
Zástupci koncesionáře
  Dálnice D11 stavba 1106 Ing. Rostislav Nerad
Metrostav Infrastructure, a.s.
  Výstavba lávky přes Labe v Nymburce Dr. Ing. Petr Vítek
Hochtief CZ, a.s.
  Monolitická svodidla jako odpověď na současné cenové a další výzvy instalace zádržných systémů, přechody mezi různými typy svodidel – nenápadný zabiják Mgr. Tadeáš Kopeček
DELTABLOC CZ o.z.
  Křižovatka dálnice D35 a silnice I/37 u Opatovic – 3. patro Ing. et Ing. Radovan Hofírek, Ph.D.
Metrostav Infrastructure, a.s.
  Otáčení mostu Uhersko na dálnici D35 Časy - Ostrov Ing. Vladimír Dubšík
EUROVIA CS, a.s.
  Výstavba Dvoreckého mostu v Praze Ing. Jiří Pech
TUBES, spol. s r.o.
  Navrhování veřejného prostoru Muzejní oázy dle platných norem Ing. arch. Jakub Hendrych, Ing. Lukáš Tittl
IPR hl. m. Prahy
  Inspekce mostů pomocí dronů Matouš Bolek
Správa informačních technologií města Plzně
  Délka příspěvku je 15 min vč. diskuse.

12.00 - 13.00 ZÁVĚREČNÉ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Jižní sály
  Zhodnocení jednání konference

  Návrh usnesení

  Závěr 29. silniční konference

13.00 - 14.00 Oběd
Foyer kongresového sálu - 3. patro
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA