Program konference

Úterý 22. 10. 2024
od 18.30 Společenský předvečer

Středa 23. 10. 2024
8.30 Zahájení registrace a Welcome coffee

10.00 - 10.25 ÚVODNÍ ZASEDÁNÍ

  Předání vyznamenání ČSS za rok 2024

  Předání ocenění za dizertační práce za rok 2024

  Keynote speaker

11.00 - 12.30 Řízená diskuse za účasti ministra dopravy

12.30 - 13.15

  Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
20 minut
  Ing. Radek Mátl
generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
20 minut
13.15 - 13.30 ZAHÁJENÍ DOPROVODNÉ VÝSTAVY

13.30 - 15.00 PŘESTÁVKA NA OBĚD

14.30 - 18.00 ODBORNÉ EXKURZE

15.00 - 18.30 OTEVŘENÁ JEDNÁNÍ ODBORNÝCH SEKCÍ

18.30 - 19.30 WORKSHOPY

19.30 - 24.00 SPOLEČENSKÝ VEČER

Čtvrtek 24. 10. 2024
9.00 - 12.30 JEDNÁNÍ V SEKCÍCH

2 paralelní sekce + workshop
9.00 - 12.30 STUDENTSKÉ DOPOLEDNE

Představení vítězné dizertační práce, BESIP, organizovaná / volná exkurze výstavy
12.30 - 14.00 OBĚD

JEDNÁ SE O PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM - ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA