Program konference

Úterý 22. 10. 2024
od 18.30 Společenský předvečer

Pro zvané
Středa 23. 10. 2024
8.00 Zahájení registrace a Welcome coffee

9.30 - 10.15 ÚVODNÍ ZASEDÁNÍ

  Zahájení konference – předseda České silniční společnosti Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

  Vystoupení primátorky Statutárního města České Budějovice Doc. Ing. Dr. Dagmar Škodová Parmová

  Vystoupení hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba

  Vystoupení předsedy Slovenskej cestnej spoločnosti Ing. Ján Šedivý, CSc.

  Projev ministra dopravy Mgr. Martin Kupka

  Předání vyznamenání ČSS za rok 2024

  Předání ocenění za dizertační práce za rok 2024

10.15 - 13.00 PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

  Silniční infrastruktura –klíčová strategická investice státu Mgr. Zdeněk Zajíček
prezident Hospodářské komory ČR
15 minut
  Ohlasy XXVII. světového silničního kongresu v Praze a jeho očekávané přínosy pro odbornou praxi v Česku Ing. Václav Neuvirt, CSc.
předseda Českého národního komitétu PIARC
15 minut
10.45 - 11.45 SOUČASNÝ STAV A ROZVOJ SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY STÁTU A REGIONŮ

Řízená diskuse – moderátor PhDr. Přemysl Čech
  Mgr. Martin Kupka
ministr dopravy ČR
  Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
  Ing. Radek Mátl
generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic s.p.
  Ing. Petr Laušman
předseda Sdružení pro výstavbu silnic
  Bc. Roman Hanák
předseda Sdružení SÚS v ČR
  MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje a předseda Rady Asociace krajů ČR
11.45 - 13.00

  Transformace ŘSD ČR na státní podnik a prioritní úkoly v nejbližším období Ing. Radek Mátl
generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic s.p.
20 minut
  Financování dopravní infrastruktury a dopady transformace ŘSD z pohledu SFDI Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
20 minut
  Dálnice D3 – stavba 0310 a 0311 před dokončením Ing. Petr Kůrka
ředitel úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic s.p.
15 minut
  Představení vítězné dizertační práce za rok 2024

10 minut
  90. výročí založení České (Československé) silniční společnosti Ing. Jan Švarc
místopředseda České silniční společnosti
5 minut
  Diskuse, zakončení jednání a pokyny pro další program

10 minut
13.00 - 13.30 ZAHÁJENÍ DOPROVODNÉ VÝSTAVY

13.30 - 15.00 PŘESTÁVKA NA OBĚD

14.30 - 18.00 ODBORNÉ EXKURZE

  Výstavba dálnice D4 II/118 – Mirotice – 1. PPP projekt garant Daniela Pedret

  Výstavba dálnice D3 stavba 0310 a 0311 garanti Ing. Vladimíra Hrušková, Ing. Petr Schneider

15.00 - 18.00 JEDNÁNÍ ODBORNÝCH SEKCÍ

  BLOK A - Zemní práce Garant sekce: Doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
Sál 1
15.00 - 16.15
  BLOK B - Zvýšení bezpečnosti a humanizace prostoru PK v obcích Garanti sekce: Ing. Jindřich Frič, Ph.D., Ing. Tomáš Nejedlo
Sál 1
16.30 - 17.45
  BLOK C - Digitalizace procesu výstavby silnic Garanti sekce: Ing. Petr Svoboda, Ing. Zbyněk Hořelica, Ing. Čestmír Kopřiva
Sál 2
15.00 - 16.15
  BLOK D - Nové materiály a nové technologie, recyklace a dekarbonizace Garanti sekce: Ing. Petr Mondschein, Ph.D., Ing. Václav Neuvirt, CSc.
Sál 2
16.30 - 18.10
15.00 - 19.30 PROHLÍDKA DOPROVODNÉ VÝSTAVY

19.30 - 24.00 SPOLEČENSKÝ VEČER

Čtvrtek 24. 10. 2024
8.30 - 9.30 Welcome coffee break

9.30 - 12.15 JEDNÁNÍ ODBORNÝCH SEKCÍ

  BLOK E – Významné realizované a připravované inženýrské objekty na dálnicích a silnicích Garanti sekce: Ing. Jan Volek, Ing. Filip Řehoř
Sál 1
9.30 - 10.45
  BLOK F - Projekty PPP, zajímavé stavby na krajských silnicích a lesní cesty v ČR Garanti sekce: Ing. Čestmír Kopřiva, Ing. Zdeněk Komůrka
Sál 1
11.00 - 12.15
  BLOK G – Telematika pro dálnice a města Garant sekce: Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
Sál 2
9.30 - 10.45
  BLOK H - Životní prostředí a silniční doprava Garant sekce: Ing. Libor Ládyš
Sál 2
11.00 - 12.15
9.00 - 12.15 STUDENTSKÉ DOPOLEDNE

Studentské dopoledne pro studenty středních a vysokých škol z Jihočeského kraje.
  Přivítání od ČSS a SVS Ing. Petr Mondschein, Ph.D. a Ing. Petr Laušman

20 minut
  Ředitelství silnic a dálnic s.p.

20 minut
  MI Roads a jejich příběh v Jihočeském kraji

20 minut
  Představení vítězné disertační práce

5 minut
  Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

15 minut
  Jihočeská univerzita

15 minut
  BESIP

5 minut
  Přednáška o bezpečnosti a organizovaná prohlídka doprovodné výstavy

2 x 45 minut
  Individuální prohlídka výstavy a oběd

45 minut
12.15 - 12:30 ZAKONČENÍ KONFERENCE

Závěrečné slovo Ing. Petra Mondscheina, Ph.D., předsedy České silniční společnosti
12.30 - 14.00 OBĚD

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA