Program konference

Pondělí 12. 6. 2023
od 18.30 Společenský předvečer pro pozvané

Úterý 13. 6. 2023
9.00 - 10.00 ÚVODNÍ ZASEDÁNÍ
Hlavní konferenční sál - Náměstí
  Zahájení konference Ing. Jan Švarc
místopředseda České silniční společnosti
  Vystoupení předsedy České silniční společnosti Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

  Vystoupení primátora Statutárního města Ostravy Mgr. Jan Dohnal

  Vystoupení 1. náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA

  Vystoupení předsedy Slovenskej cestnej spoločnosti Ing. Ján Šedivý, CSc.

  Projev ministra dopravy Mgr. Martin Kupka

  Předání vyznamenání ČSS za rok 2023

  Předání ocenění za dizertační práce za rok 2023

10.00 - 11.00 SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA V CELOSTÁTNÍM POJETÍ
Hlavní konferenční sál - Náměstí
Řízená diskuse – moderátor PhDr. Přemysl Čech
  SOUČASNÝ STAV A ROZVOJ SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY A ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V PŘÍŠTÍCH LETECH Mgr. Martin Kupka - ministr dopravy, Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel SFDI, Ing. Radek Mátl – generální ředitel ŘSD ČR, Ing. Petr Laušman – předseda Sdružení pro výstavbu silnic, Ing. Pavel Čížek – místopředseda komise pro dopravu Rady Asociace krajů ČR, Ing. Pavel Fiala - předseda představenstva Těžební unie

60 minut
11.00 - 12.45 SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA V CELOSTÁTNÍM POJETÍ
Hlavní konferenční sál - Náměstí
  Financování dopravní infrastruktury v letech 2023 – 2025 Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
15 minut
  Prioritní úkoly Ředitelství silnic a dálnic ČR v nejbližším období Ing. Radek Mátl
generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
15 minut
  Novela směrnice (2008/96/ES) o bezpečnosti a její přínosy pro přípravu staveb pozemních komunikaci v ČR Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA – CDV, v.v.i., Ing. Luděk Bartoš, Ph.D. – EDIP s.r.o.

15 minut
  Dálnice D35 Ostrov-Litomyšl-Mohelnice – stěžejní část nového spojení Prahy a severní Moravy Ing. Petr Kůrka
ředitel úseku výstavby ŘSD ČR
20 minut
  Dálnice D48 a D56 Frýdek-Místek obchvat a další významné stavby dálnic a silnic v Moravskoslezském kraji Ing. Šárka Kubalová
správa Ostrava ŘSD ČR
25 minut
  Stav přípravy XXVII. světového silničního kongresu v Praze Ing. Václav Neuvirt, CSc.
předseda Českého národního komitétu PIARC
15 minut
12.45 - 13.00 Představení vítězné dizertační práce za rok 2023
Hlavní konferenční sál - Náměstí
13.00 - 13.30 ZAHÁJENÍ DOPROVODNÉ VÝSTAVY
Náměstí
13.30 - 15.00 PŘESTÁVKA NA OBĚD
Náměstí
15.00 - 18.00 ODBORNÉ EXKURZE

Přihlášení na vybranou exkurzi bude probíhat na registraci nebo přes konferenční aplikaci
  Výstavba dálnice D48 a D56 Frýdek-Místek obchvat garant Ing. Šárka Kubalová

  Výstavba silnice I/11 Opava, severní obchvat garant Ing. Šárka Kubalová

  Výstavba silnice I/68 Třanovice-Nebory garant Ing. Šárka Kubalová

  Návštěva silniční databanky a Národního dopravního informačního centra garant Ing. Filip Týc

15.00 - 18.00 OTEVŘENÁ JEDNÁNÍ ODBORNÝCH SEKCÍ
Konferenční sály - Ústředna
  Přínosy auditů bezpečnosti pro přípravu silničních staveb v ČR garanti – Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA, CDV, v.v.i., Ing. Luděk Bartoš, Ph.D. – EDIP s.r.o.

Podrobný program v odkazu výše
  Moderní přístupy k přípravě, výstavbě a údržbě pozemních komunikací garanti - Ing. Zbyněk Hořelica, SFDI, Ing. Petr Svoboda, Sdružení pro výstavbu silnic

Podrobný program v odkazu výše
15.00 - 20.00 PROHLÍDKA DOPROVODNÉ VÝSTAVY
Náměstí
20.00 - 24.00 SPOLEČENSKÝ VEČER
Hlavní konferenční sál - Náměstí
Středa 14. 6. 2023
9.00 - 12.00 JEDNÁNÍ V SEKCÍCH
Konferenční sály - Ústředna
BLOK 1 – BEZPEČNOST DOPRAVY, DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ A MOBILITA
Konferenční sál 1 - Ústředna
garant: Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
  Bezpečný dopravní prostor Kpt. Bc. Jan Gallo
Ředitelství služby Dopravní policie ČR
  Bezpečné rozestupy vozidel Ing. Pavel Havránek, Ing. Eva Simonová
CDV, v.v.i.
  Automatizovaný systém pro měření a a vyhodnocení hlučnosti povrchů a stanovení koeficientů pro výpočtovou metodiku CNOSSOS-EU Ing. Martin Ládyš, Ing. Libor Ládyš
EKOLA group, spol. s r.o.
  Noční viditelnost dopravního značení na pozemních komunikacích Ing. Lukáš Jan Hrabánek, Ph.D.
ŘSD ČR
  Jak dál s prognózou automobilové dopravy? Ověření aktuálnosti TP 225 podle skutečného vývoje intenzit dopravy 2016 – 2020 Ing. Aleš Richtr – EDIP s.r.o., Ing. Dagmar Juříková – ŘSD ČR

  Parametry páteřových tras pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D., doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
  Představení Mobility Innovation Hubu Ing. Jan Bízik
CzechInvest
  CYKLOVIZE 2030, Bezpečnější cyklistická infrastruktura Ing. Jaroslav Martinek
Partnerství pro městskou mobilitu
  Plány udržitelné mobility (SUMP) a jejich využití při proměnách veřejného prostoru. Daří se nám komunikovat proměnu městské mobility? Ing. Jitka Vrtalová
Partnerství pro městskou mobilitu
  Skrytý vliv dopravních předpisů na design prvků veřejného prostoru Ing. arch. Jan Kadlas, Ing. arch. Jakub Zuzula
IPR Praha
  DISKUSE

BLOK 2 – VÝZNAMNÉ SILNIČNÍ STAVBY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Konferenční sál 2 - Ústředna
Garant: Ing. Filip Řehoř
  Dostavba Via Salis D4, první infrastrukturní projekt v ČR - na konci prvního poločasu Christian Biegert - GŘ Via Salis a výkonný ředitel VINCI Highways pro střední Evropu, Mgr. Daniela Pedret - ředitelka komunikace a vztahů s veřejností

  Dálnice D49 Hulín-Fryšták a dálnice D55 Otrokovice – Bzenec Ing. Karel Chudárek
ředitel správy Zlín ŘSD ČR
  Rozšíření dálnice D1 Kývalka-Holubice a stavba 0136 Říkovice - Přerov Mgr. David Fiala
ředitel závodu Brno ŘSD ČR
  Stavba Pražského okruhu 0511 D1-Běchovice a silnice I/12 je snad konečně před zahájením Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel závodu Praha ŘSD ČR
  Projekt zavěšeného mostu přes Labe v Pardubicích u Fáblovky Dr. Ing. Petr Vítek
HOCHTIEF CZ a.s.
  Severní spoj v Ostravě, dobudování významné dopravní tepny Ing. Martin Staněk, Ing. Martin Vilč
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
  Silniční tah I/11 - I/57 v západní části Moravskoslezského kraje – cesta k prosperitě regionu Bc. Petr Popadinec, Ing. Bc. Martin Dostál
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
  Silniční doprava v Austrálii PhDr. Zdenka Kotalová
manažerka rozvoje obchodu Australian Trade and Investment Commission (Austrade)
  Optimalizace zimní údržby silnic v Plzeňském kraji Prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. – Matematicko-fyzikální fakulta – Univerzita Karlova, Bc. Radek Šíma – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

  Autobusové terminály a železniční stanice – orientační a informační systémy pro veřejnost – přístupnost informací zrakově postiženým Petr Lněnička
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s.
  DISKUSE

12.00 - 13.00 ZÁVĚREČNÉ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Konferenční sál 1 - Ústředna
  Zhodnocení jednání konference

  Návrh usnesení

  Závěr 30. silniční konference

13.00 - 14.00 Oběd
Zastřešené náměstí - Dvojhalí
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA