O konferenci

Česká silniční společnost si Vás dovoluje pozvat k účasti na 30. silniční konferenci, která se bude konat v úterý 13. a středu 14. června 2023 v Trojhalí Karolina v Ostravě.

Záštity

Záštitu nad konferencí převzal předseda vlády ČR prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Záštita předsedy vlády ČR

Generální záštitu nad Silniční konferencí převzal ministr dopravy ČR Mgr. Martin Kupka.

Záštita ministra dopravy ČR

Záštitu nad konferencí převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

zdroj foto: https://www.palkovicova.com/

Záštita hejtmana Moravskoslezského kraje

Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Jan Dohnal, náměstek primátora statutárního města Ostrava.

Záštita náměstka primátora města Ostravy

Doprovodná výstava

Zájemci o prezentaci na doprovodné výstavě naleznou všechny informace v sekci Vystavovatelé.

Informace pro vystavovatele