SILNIČNÍ KONFERENCE 4. - 5. října 2022.


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rád bych Vás informoval o konání 29. silniční konference a přizval Vás k aktivní účasti. V letošním roce se konference odehraje v Praze a to ve dnech 4. - 5. října 2022.

Cílem silničních konferencí je seznamovat odbornou veřejnost s aktuálním děním v oboru; informovat o nových trendech, technologiích a postupech výstavby i údržby pozemních komunikací, mostních a tunelových objektů i celé škále příslušenství. Zároveň bychom rádi naši konferenci proměnili v komunikační platformu, kde by se potkávali odborníci s akademiky, studenti s potenciálními zaměstnavateli a inovátoři se zástupci státní správy.

Jedním z cílů letošní konference je právě zintenzivnění spolupráce silničního odvětví a akademické obce; zapojení mladých odborníků, vytvoření diskuzních platforem, propojení businessu a výzkumu.

Vážení silničáři, za celou Českou silniční společnost se těším na setkání s Vámi.

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
předseda České silniční společnosti

Českou silniční společnost a Borůvku spojují atributy vzdělávání, tréninku, přátelství. Rádi podporujeme dlouhodobé projekty s myšlenkou a srdcem.