SILNIČNÍ KONFERENCE 4. - 5. října 2022.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

v říjnu proběhla 29. Silniční konference a já bych, jménem svým a jménem České silniční společnosti, rád poděkoval těm, kteří se ji zúčastnili, kteří na ní participovali aktivně a těm, kteří ji finančně a odborně podpořili.

Letošní konference byla pro nás velkou výzvou a s radostí dodávám, že jsme s jejím výsledkem nadmíru spokojeni.

Vysoká účast, dnes již mezinárodních, odborníků, krásná a inspirativní doprovodná výstava, kde se představil celý český silniční průmysl doplněný o kolegy ze Slovenska, Polska a Finska, fundované a hojně navštěvované technické sekce, mimořádně zajímavá panelová debata, vstupy všech klíčových partnerů a leadrů silničního odvětví, „Studentské dopoledne“, které obohatilo druhý konferenční den, krásné prostory Kongresového centra; toto vše vystihuje průběh naší konference.

Níže se můžete podívat na videa a fotodokumentaci z akce. V sekci TV Studio se můžete podívat na sérii rozhovorů, které jsme v průběhu konference natočili.

V příštím roce nás čekají dvě výzvy:
- Přesun Silniční konference na červen, kdy se sejdeme v Trojhalí Karolina v Ostravě ve dnech 13. - 14. června 2023
- Již několikrát anoncovaný Světový silniční kongres v Praze v Kongresovém centru ve dnech 2. - 6. října 2023

V obou projektech chceme pokračovat v nastolené cestě; zkvalitňování odborného programu, zintenzivnění spolupráce se školami a se studenty, rozšiřování doprovodné výstavy a vytváření nových spoluprací v rámci našeho oboru.

V Ostravě společně oslavíme příchod léta – připravujeme zde pro Vás, v netradičním prostředí Trojhalí, moderní a inovativní koncept konference, vynikající program a velmi zajímavé exkurze. Konfence by se opětovně měly účastnit školy a to nejen z Moravskoslezského regionu.

V naopak tradičním říjnovém termínu proběhne Světový silniční kongres, který již pilně připravujeme těžko uvěřitelných 5 let.
Snažíme se o maximální přínos pro Vás, české a slovenské odborníky, a proto:
- Budeme celý kongres tlumočit do češtiny
- Materiály budou překládány do češtiny
- V Česko-Slovenském pavilonu za účasti, jak věříme velkého množství českých a slovenských firem, budeme diskutovat aktuální a palčivá témata našeho regionu
- Na kongres pozveme okolo 400 studentů
- Nabídne rozmanitý společenský program

Pravidelně se scházíme s vrcholným vedením ŘSD ČR, a společně diskutujeme jejich zapojení a odborný obsah v rámci Světového kongresu tak, aby měl co největší přínos pro Vás, pracovníky, projektanty​ a zhotovitele v ČR.
Stejné aktivity probíhají, paralelně a v plné synergii, na Slovensku.
Pro nás, stejně jako pro MD a ŘSD ČR, je naprosto klíčová vysoká účast českých a slovenských delegátů a věřím, že společně s našimi partnery vytvoříme takové podmínky, aby byla pro Vás participace na kongresu maximálně přínosná.

Velice Vám děkuji za Vaši neutuchající podporu, která nás inspiruje a motivuje do další práce.

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
předseda České silniční společnosti

Českou silniční společnost a Borůvku spojují atributy vzdělávání, tréninku, přátelství. Rádi podporujeme dlouhodobé projekty s myšlenkou a srdcem.