SILNIČNÍ KONFERENCE 23. - 24. října 2024


Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

v letošním roce nás čeká mnoho novinek, z nichž značnou část uvidíte právě na „Silničce“ v Českých Budějovicích.

Samotný areál, proslavený „Matkou živitelkou“ nám nabízí široké spektrum využití a naším cílem zůstává přenesení zkušeností a znalostí z 27. Světového silničního kongresu do našich reálií. Proto volíme jako motto letošní konference „Ze světa do regionů“.

Čeká nás rok plný výzev; rekordní počet staveb, nový stavební zákon, pokračující digitalizace atd. atd. a jsem si proto jist, že 31. silniční konference bude programově velmi bohatá.

Nezapomínáme však ani na mladou generaci. Již několik měsíců probíhá jednání s Jihočeským krajem o účasti středních škol a Jihočeské univerzity. Směle si dovolím tvrdit, že překonáme hranici účasti 300 studentů!

Těšíme se též na neformální setkání s Vámi, které letos plánujeme zakončit u „ohně s kytarou“.

Věřím, že se opět setkáme v hojném počtu a všichni si na Silničce najdeme to, co nás obohatí a bude do budoucna inspirovat.

Budu se těšit na setkání v Českých Budějovicích!

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
předseda České silniční společnosti