SILNIČNÍ KONFERENCE 13. - 14. června 2023


Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

ve dnech 13. - 14. června proběhla výroční 30. silniční konference a já bych, jménem svým a jménem České silniční společnosti, rád poděkoval těm, kteří se ji zúčastnili, kteří na ní aktivně participovali a těm, kteří ji finančně a odborně podpořili.
Letošní konference, která se konala v netradičním termínu, byla pro nás velkou výzvou a s radostí dodávám, že jsme s jejím výsledkem nadmíru spokojeni.

Silniční konference je platformou pro setkávání odborníků, přináší témata do veřejné debaty, shrnuje nejnovější poznatky z oboru. Například klíčové téma nedostatku kameniva resp. neobnovitelných zdrojů musí být diskutováno a řešeno okamžitě. Toto také jak zaznělo v řízené debatě s panem ministrem. opětovně nás potěšil nás enormní zájem studentů o obor v druhém dopoledním dni konference. Chceme do mladé generace dále investovat a v této aktivitě, společně s Vámi, pokračovat.

Budu se těšit na setkání na 31. silniční konferenci v roce 2024 v Českých Budějovicích!

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
předseda České silniční společnosti

Českou silniční společnost a Borůvku spojují atributy vzdělávání, tréninku, přátelství. Rádi podporujeme dlouhodobé projekty s myšlenkou a srdcem.