Silniční konference 2020
21. - 22. října 2020, Olomouc

Dovoluji si Vás pozvat na 28. silniční konferenci pořádanou Českou silniční společností 21.-22. října 2020 v Olomouci v NH Hotelu a přilehlé sportovní hale.

Cílem silničních konferencí je od jejich vzniku seznamovat širokou silničářskou veřejnost s aktuálním děním v oboru. Informovat o nových trendech, technologiích a postupech výstavby i údržby pozemních komunikací, mostních a tunelových objektů i celé škále příslušenství. Silniční konference věnuje pozornost i bezpečnosti dopravy včetně její organizace a řízení v intravilánu a extravilánu. V neposlední řadě je prostor silniční konference věnován osobním setkáním odborníků z celého spektra silničního hospodářství.

Vážení silničáři, za celou Českou silniční společnost se těším na setkání s Vámi.

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
předseda České silniční společnosti