BLOK B – Zvýšení bezpečnosti a humanizace prostoru PK v obcích

Středa 23. 10. 2024
16.30 - 17.45 Zvýšení bezpečnosti a humanizace prostoru PK v obcích
Sál 1
Moderuje: Ing. Jindřich Frič, Ph.D., Ing. Tomáš Nejedlo
  Cestování na "poslední míli v obcích – BESIP“ Mgr. Tomáš Neřold, MA
Ministerstvo dopravy, tajemník rady Vlády BESIP, vedoucí samostatného oddělení BESIP
  TP 132 Zásady zklidňování s akcentem na sdílené zóny Ing. Pavel Havránek, MBA
CDV, v.v.i. - ředitel divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
  Bezpečnost silničního provozu v obcích Pplk. Ing. Pavel Fiala
Policejní presidium Policie ČR
  Increasing safety and humanization of roads in urban areas DI Bernd Strnad
Technischer Leiter - KFV Sicherheit-Service GmbH