Instrukce pro vystavovatele

Stavba stánků

Tzv „standardní stánky“ postavené z výstavního systému budou připraveny k předání v pondělí 3.října od 14.00 dle individuálních objednávek.
Pro úspěšné zajištění návozu vybavení stánků prosím respektujte uvedené pokyny.

 

Registrace pro montáž a návoz 2. a 3.10.

Během návozu stánků, montáže a „dekorování“ stánků v uvedené dny není požadována registrace.

Stavba výstavy, likvidace výstavy

Stavba výstavy probíhá na Foyer Kongresového sálu ve 2.patře; návozová trasa je umístěna v -1.patře budovy, příjezd je napravo od vjezdu k čerpací stanici ÖMV.

2.10.    08.00 – 20.00 stavba výstavy (stavba velkých expozic)

3.10.   08.00 – 14.00 stavba výstavy (stavba velkých expozic a stavba standardních stánků)
14.00 – 20.00 převzetí hotových stánků, dekorace

4.10.   07.00 – 08.00 finální příprava

5.10.  14.00 – 20.00 likvidace výstavy, odvoz materiálů

Vjezd a vykládka

Vykládka veškerého materiálu pro konferenci během stavby i likvidace probíhá přes návozovou trasu v suterénu budovy.

Příjezd k návozové trase směrem k benzínové pumpě ÖMV, po sjezdu z kruhového objezdu dolů a doprava.

Maximální výška vozu pro vjezd do návozové trasy – 3,3 m
Maximální šířka vozu – 3,5 m

Vjezd k vykládce bude monitorován a bude požadována úhrada vratné kauce 1000 Kč (osobní vozy) resp. 2000 Kč (nákladní vozy), platbou hotově nebo platební kartou u vjezdu do návozové trasy.
Kauce je nevratná při překročení času pro vykládku – viz níže!

Návozová trasa má omezenou kapacitu pro vjezd a je nezbytné využít čas alokovaný pro Vaši společnost; v případě příjezdu v jiný, než alokovaný čas bohužel není možno zaručit okamžitý vjezd.

Společnostem využívajícím standardní stánek byla zaslána instrukce s individuálně přiděleným časem vykládky (30 minut) v pondělí, 3.10.

  • Tato doba je určena pro příjezd a vykládku vozidla, vozidlo musí opustit prostor návozové trasy před uplynutím této doby.

Veškeré osoby pohybující se v „Návozové trase“ jsou povinny nosit reflexní vestu po celou dobu pohybu v jejím prostoru! Ujistěte se, prosím, že máte potřebnou výbavu.

V případě potřeby jakékoliv asistence pro vykládku (vysokozdvižný vozík, paletové vozíky, personál…) prosím kontaktujte spediční společnost Schenker – Dagmar Šimková, 724 817 182, dagmar.simkova@dbschenker.com.

V budově není dostupný stálý servis ani mechanizace. Bez předchozí objednávky nebude možno požadavky na mechanizaci (paletové vozíky, vysokozdvižné vozíky) zajistit. Vhodné je využití vozidla s hydraulickým čelem.

Doprava na plochu výstavy (2.patro) je zajištěna nákladními výtahy s obsluhou. Návoz materiálu osobními výtahy není v budově Kongresového centra dovolen.

Podrobné informace k návozu a technické specifikace v Kongresovém centru nalezenete v Instrukcích pro vystavovatele, které jste obdrželi již dříve emailem.

Parkování

Parkování nákladních vozidel není v Kongresovém centru k dispozici.

V Kongresovém centru je možné zaparkovat osobní vozidla buď v parkovišti P+R (100 Kč a max 24 hodin stání) nebo v parkovišti pro návštěvníky, tzv. zóna Sever (50 Kč/hodinu, případně je nutno objednat parkovací kartu na vícedenní parkování předem, není možno zakoupit na místě).

Otevírací doba výstavy pro osoby na stánku

4. 10.     7.00 – 22.00
5. 10.     8.00 – 14.00

Účast vystavovatelů

Výstava není volně přístupná. Všichni návštěvníci výstavy musí být předem nahlášení a u registrace vystavovatelů obdrží svou jmenovku.

Doporučujeme vyzvednutí jmenovek 3.10. mimo frekventovanou dobu prvního dne konference.

REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ

3. 10. – Předregistrace
14.00 – 20.00, přízemí Kongresového centra, vchod č. 4

  • využijte možnosti předregistrace, abyste se vyhnuli ranním frontám
  • u předregistrace obdržíte jmenovku, která vás bude opravňovat ke vstupu na výstavu, případně na ní budete mít vyznačené objednané služby (obědy, společenský večer) – 4. 10. se již nemusíte registrovat a můžete jít rovnou na výstavu.
  • jmenovku vám vydáme na základě sdělení jména a společnosti, za kterou jste přihlášeni a svým podpisem na registračním archu

4. 10. – Registrace vystavovatelů
7.00 – 20.00, přízemí Kongresového centra, vchod č. 4

  • vystavovatelé jsou řazení podle názvů společností a podle příjmení
  • jmenovku vám vydáme na základě sdělení názvu společnosti a jména, kterým jste přihlášeni a svým podpisem na registračním archu stvrdíte nejen účast na konferenci, ale také prohlášení, že splňujete jedno z pravidel covidových opatření viz níže. Při nedodržení těchto opatření nemusíte být na výstavu vpuštěni

5.10. – Registrace
8.00 – 12.00, přízemí Kongresového centra, vchod č. 4

ŽÁDÁME VŠECHNY VYSTAVOVATELE, ABY JMENOVKU NOSILI VIDITELNĚ, JELIKOŽ VÁS OPRAVŇUJE KE VSTUPU NA VÝSTAVU A TAKÉ POTVRZUJE. JMENOVKA JE TAKÉ POUKÁZKOU NA COFFEE BREAKY, OBĚDY A SPOLEČENSKÝ VEČER, POKUD BYLO OBJEDNÁNO. 

Účastníci, kteří byli nahlášeni pouze na výstavu, nemají vstup do konferenčních prostor a na odborný program.