Program konference

Úterý 7. 9. 2021
od 19.00 Společenský předvečer pro pozvané

Středa 8. 9. 2021
8.30 ZAHÁJENÍ DOPROVODNÉ VÝSTAVY
OMEGA centrum sportu a zdraví
9.00 - 9.55 ÚVODNÍ ZASEDÁNÍ
NH Hotel - Sál Evropa
  Zahájení konference Ing. Jan Švarc
místopředseda České silniční společnosti
  Vystoupení předsedy České silniční společnosti Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

  Vystoupení primátora Statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

  Vystoupení hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek

  Vystoupení předsedy Slovenskej cestnej spoločnosti Ing. Ján Šedivý, CSc.

  Projev místopředsedy vlády - ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  Předání vyznamenání ČSS za rok 2020 a 2021

  Předání ocenění za dizertační práce za rok 2020 a 2021

9.55 - 12.40 1. SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA V CELOSTÁTNÍM POJETÍ
NH Hotel - Sál Evropa
  Financování dopravní infrastruktury v období 2021 – 2023 Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
15 min
  Objemný rozpočet přispívá k rekordní výstavbě dálnic a silnic Ing. Radek Mátl
generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
20 min
10.30 - 11.30 Rozvoj silniční infrastruktury v příštích letech

Řízená diskuze s vybranými zástupci z řad investorů a dodavatelů
  doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, ministr průmyslu a dopravy, Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI, Ing. Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR, Ing. Petr Laušman, předseda Sdružení pro výstavbu silnic, Ing. Pavel Čížek, místopředseda komise pro dopravu Rady Asociace krajů ČR
moderátor PhDr. Přemysl Čech
60 min
11.30 - 12.00 Coffee break
Foyer konferenčního patra
12.00 - 12.40 SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA V CELOSTÁTNÍM POJETÍ - pokračování
NH Hotel - Sál Evropa
  Významné realizované a připravované stavby na dálnicích a silnicích I. třídy Ing. Petr Kůrka
Ředitelství silnic a dálnic ČR
20 min
  Rekodifikace stavebního práva Ing. Marcela Pavlová
náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
20 min
12.40 - 13.15 2. SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA Z REGIONÁLNÍHO POHLEDU
NH Hotel - Sál Evropa
  Příprava a realizace staveb dálnic a silnic v gesci správy Olomouc ŘSD ČR Ing. Martin Smolka, MBA
ředitel správy Olomouc ŘSD ČR
15 min
  Rozvoj a financování silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje Michal Zácha
náměstek hejtmana Olomouckého kraje
10 min
  Stav místních komunikací na území města Olomouce Ing. Marek Černý
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje Statutárního města Olomouce
10 min
13.15 - 13.35 Představení vítězných dizertačních prací
NH Hotel - Sál Evropa
13.35 - 14.00 PŘÍPRAVA NA XXVII. SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES V PRAZE – 1. ČÁST
NH Hotel - Sál Evropa
  Československo a Světová silniční asociace PIARC/AIPCR Ing. Václav Neuvirt, CSc.
předseda Českého národního komitétu AIPCR
10 min
  Yokohama 2018 – získání pořadatelství XXVII. světového silničního kongresu v Praze 2023 a jeho propagace na XXVI. světovém silničním kongresu Ing. Luděk Sosna, Ph.D., Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

15 min
14.00 - 15.30 Oběd
Foyer konferenčního patra & Hotelová restaurace
  Pozvání do Prahy na XXVII. světový silniční kongres 2023 Pavel Šušák
CZECH-IN, s.r.o.
Video, které bude promítáno v průběhu přestávky
15.30 - 18.00 ODBORNÁ EXKURZE
Prohlídka dokončené stavby dálnice D1 v úseku Přerov – Lipník nad Bečvou a estakády na silnici I/55 Přerov - Předmostí
15.30 - 18.00 OTEVŘENÁ JEDNÁNÍ ODBORNÝCH SEKCÍ
NH Hotel - sál Olomouc
  Udržitelná městská mobilita, její koncepce a příklady z praxe garanti – Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. - předsedkyně sekce SAMDI, ČVUT v Praze Fakulta dopravní a Ing. Jaroslav Martinek - Partnerství pro městskou mobilitu

15.30 - 18.00 OTEVŘENÁ JEDNÁNÍ ODBORNÝCH SEKCÍ
NH hotel - sál Evropa 1+2
  Standardizace – cesta k lepší spolupráci a digitalizaci garant SFDI - Ing. Zbyněk Hořelica a Sdružení pro výstavbu silnic - Ing. Petr Svoboda

15.30 - 20.00 PROHLÍDKA DOPROVODNÉ VÝSTAVY
OMEGA centrum sportu a zdraví
20.00 - 24.00 SPOLEČENSKÝ VEČER
NH Hotel - Sál Evropa a foyer
Čtvrtek 9. 9. 2021
9.00 - 9.40 PŘÍPRAVA NA XXVII. SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES V PRAZE - 2. ČÁST
Sál Evropa
  Nové obsazení technických výborů PIARC pro období 2020 – 2023 a první poznatky z práce těchto výborů Ing. Václav Neuvirt, CSc.
předseda Českého národního komitétu AIPCR
  Silniční slovník (Road Dictionary) PIARC k volnému využití pro odbornou veřejnost Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
korespondenční člen Výboru pro terminologii (Committee on Terminology) PIARC, Fakulta dopravní ČVUT v Praze
9.40 - 10.00 COFFEE BREAK
Foyer hotelu
10.00 - 12.00 JEDNÁNÍ V SEKCÍCH - BLOK 1 – DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ A BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
NH Hotel - Sál Evropa 1
  Strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2021 - 2030 Mgr. Tomáš Neřold, M.A.
vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy
  Aktuální vývoj dopravní nehodovosti v období snížených intenzit automobilové dopravy v souvislosti s epidemií koronaviru JUDr. Sabina Burdová
Ředitelství služby Dopravní policie
  Zkušenosti s Celostátním sčítáním dopravy 2020-2021 Ing. Stanislava Kubešová, ŘSD ČR, Ing. Radim Striegler – CDV, v.v.i.

  Současný stav autonomních vozidel hlediska bezpečnosti silničního provozu Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
ředitel Centra dopravního výzkumu, v.v.i.
  Bezpečnost silničního provozu ve vztahu k dopravní infrastruktuře Ing. Pavel Havránek
CDV, v.v.i.
  BESIP v podmínkách hl. m. Prahy, východiska pro vytvoření strategie BESIP hl. m. Prahy Ing. Martin Havelka
Magistrát hlavního města Prahy
10.00 - 12.00 BLOK 2 – VÝZNAMNÉ SILNIČNÍ STAVBY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
NH Hotel - Sál Evropa 2
  Estakáda a most přes Labe u Elektrárny Opatovice na dálnici D35 Ing. Miroslav Seidl, Ing. Lukáš Baffi, Ing. Jiří Mikula
PRAGOPROJEKT, a.s.
  Nejzajímavější realizované nebo připravované stavby mostů v České republice Ing. Jan Volek
PRAGOPROJEKT, a.s.
  Realizace zelených mostů přes stávající liniové stavby Ing. Pavel Bulejko
ABM Mosty s.r.o.
  Úprava zemin – východiska, praxe, inovace Doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
SG GEOTECHNIKA, a.s.
  Automatizace výpočtu 3D modelu stavby pro realizaci zakázek oprav silnic Ing. Marek Přikryl, Ph.D.
Exact Control System a.s.
12.00 - 13.00 9. ZÁVĚREČNÉ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
NH Hotel - Sál Evropa 1
Zhodnocení jednání konference, Návrh usnesení, Závěr 28. silniční konference
13.00 - 14.00 Oběd
Foyer konferenčního patra & Hotelová restaurace
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA