Program konference – předběžný harmonogram

Pondělí 3. 10. 2022
od 18.30 Společenský předvečer pro pozvané

Úterý 4. 10. 2022
8.30 ZAHÁJENÍ DOPROVODNÉ VÝSTAVY
Foyer kongresového sálu - 2. patro
9.00 - 9.55 ÚVODNÍ ZASEDÁNÍ
Kongresový sál
9.55 - 11.30 1. SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA V CELOSTÁTNÍM POJETÍ
Kongresový sál
9.55 - 10.30 Vystoupení zástupců SFDI a ŘSD ČR

10.30 - 11.50 Současný stav a rozvoj silniční infrastruktury v příštích letech, zajišťování potřebných odborníků

Řízená diskuze s vybranými zástupci
11.50 - 12.15 Coffee break
Foyer kongresového sálu - 2. patro
12.15 - 13.45 PŘÍPRAVA XXVII. SVĚTOVÉHO SILNIČNÍHO KONGRESU V PRAZE
Kongresový sál
13.45 - 14.00 Představení vítězných dizertačních prací
Kongresový sál
14.00 - 15.30 Oběd
Foyer kongresového sálu - 3. patro
15.30 - 18.00 ODBORNÁ EXKURZE

15.30 - 18.00 OTEVŘENÁ JEDNÁNÍ ODBORNÝCH SEKCÍ
Jižní sály - 2. patro
15.30 - 20.00 PROHLÍDKA DOPROVODNÉ VÝSTAVY
Foyer kongresového sálu - 2. patro
20.00 - 24.00 SPOLEČENSKÝ VEČER
Komorní sál - 3. patro
Středa 5. 10. 2022
9.00 - 9.45 SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA V PRAZE A VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Jižní sály - 2. patro
9.45 - 10.00 COFFEE BREAK
Foyer kongresového sálu - 2. patro
10.00 - 12.00 JEDNÁNÍ V SEKCÍCH
Jižní sály - 2. patro
12.00 - 13.00 ZÁVĚREČNÉ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Jižní sály - 2. patro
13.00 - 14.00 Oběd
Foyer kongresového sálu - 3. patro
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA