Program konference

Úterý 20. 10. 2020
od 19.00 Společenský předvečer pro pozvané

Středa 21. 10. 2020
8.30 ZAHÁJENÍ DOPROVODNÉ VÝSTAVY
OMEGA centrum sportu a zdraví
9.00 - 9.55 ÚVODNÍ ZASEDÁNÍ
NH Hotel - Sál Evropa
  Zahájení konference Ing. Jan Švarc
místopředseda České silniční společnosti
  Vystoupení předsedy České silniční společnosti Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

  Vystoupení primátora Statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

  Vystoupení hejtmana Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk

  Vystoupení předsedy Slovenskej cestnej spoločnosti Ing. Ján Šedivý, CSc.

  Projev místopředsedy vlády - ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  Předání vyznamenání ČSS

  Předání ocenění za dizertační práce

9.55 - 12.30 1. SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA V CELOSTÁTNÍM POJETÍ
NH Hotel - Sál Evropa
  Financování dopravní infrastruktury v období 2020 – 2023 Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
15 min
  Prioritní úkoly Ředitelství silnic a dálnic ČR v nejbližším období Ing. Radek Mátl
generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
20 min
10.30 - 11.30 Rozvoj silniční infrastruktury v období ovlivněném pandemií Covid 19

Řízená diskuze s vybranými zástupci z řad investorů a dodavatelů
  Ing. Jiří Nouza, Ing. Zbyněk Hořelica, Ing. Radek Mátl, Ing. Radek Hrnčíř, Ing. Michal Jurka
moderátor PhDr. Přemysl Čech
60 min
11.30 - 12.00 Coffee break
Foyer konferenčního patra
12.00 - 12.30 SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA V CELOSTÁTNÍM POJETÍ - pokračování
NH Hotel - Sál Evropa
  Závěrečná fáze přípravy prvního PPP projektu na dálnici D4 Ing. Martin Janeček
Ministerstvo dopravy
15 min
  Rekodifikace stavebního práva Ing. Marcela Pavlová
náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
15 min
12.30 - 13.00 2. SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA Z REGIONÁLNÍHO POHLEDU
NH Hotel - Sál Evropa
  Příprava a realizace staveb dálnic a silnic v gesci správy Olomouc ŘSD ČR Ing. Martin Smolka, MBA
ředitel správy Olomouc ŘSD ČR
10 min
  Rozvoj a financování silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje Ing. Jan Zahradníček
2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje
10 min
  Stav místních komunikací na území města Olomouce Ing. Marek Černý
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje Statutárního města Olomouce
10 min
13.00 - 13.10 Představení vítězné dizertační práce
NH Hotel - Sál Evropa
13.10 - 14.00 3. INFORMACE O XXVI. SVĚTOVÉM SILNIČNÍM KONGRESU V ABU
NH Hotel - Sál Evropa
  Československo a Světová silniční asociace PIARC/AIPCR Ing. Václav Neuvirt, CSc.
předseda Českého národního komitétu AIPCR
  XXVI. světový silniční kongres – Abu Zabi 2019 Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
1. delegát ČR ve Světové silniční asociaci
video Pavel Šušák – CZECH-IN, s.r.o.
  Yokohama 2018 – získání pořadatelství XXVII. světového silničního kongresu v Praze 2023 Ing. Luděk Sosna, Ph.D., Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

  Výsledky kongresu v Abu Dhabi z pohledu hl. m. Prahy Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D
náměstek primátora hl. m. Prahy, radní pro dopravu
14.00 - 15.30 Oběd
Foyer konferenčního patra & Hotelová restaurace
15.30 - 18.00 EXKURZE
Prohlídka dokončené stavby dálnice D1 v úseku Přerov – Lipník nad Bečvou a rozestavěné estakády na silnici I/55 Přerov - Předmostí
15.30 - 18.00 OTEVŘENÁ JEDNÁNÍ ODBORNÝCH SEKCÍ
NH Hotel - sál Olomouc
  Udržitelná městská mobilita – příklady spojené se Strategií Olomouckého kraje a dalších měst ČR garant sekce SAMDI Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. a Ing. Jaroslav Martinek

15.30 - 18.00 OTEVŘENÁ JEDNÁNÍ ODBORNÝCH SEKCÍ
NH hotel - sál Evropa 1+2
  Standardizace – cesta k lepší spolupráci a digitalizaci garant SFDI - Ing. Ivo Vykydal a Sdružení pro výstavbu silnic - Ing. Petr Svoboda

15.30 - 20.00 PROHLÍDKA DOPROVODNÉ VÝSTAVY
OMEGA centrum sportu a zdraví
20.00 - 24.00 SPOLEČENSKÝ VEČER
NH Hotel - Sál Evropa a foyer
Čtvrtek 22. 10. 2020
9.00 - 12.00 JEDNÁNÍ V SEKCÍCH

BLOK 1A - XXVI. SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES V ABU ZABI - ODBORNÝ PROGRAM a PŘÍPRAVA NA XXVII. SVĚTOVÝ SILNIČNÍ KONGRES V PRAZE
NH Hotel - Sál Evropa 1
  Nové obsazení technických výborů PIARC pro období 2020 - 2023 a první poznatky z práce těchto výborů Ing. Václav Neuvirt, CSc.
předseda Českého národního komitétu AIPCR
  Silniční slovník (Road Dictionary) PIARC k volnému využití pro odbornou veřejnost Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
korespondenční člen Výboru pro terminologii (Committee on Terminology) PIARC, Fakulta dopravní ČVUT v Praze
  Poznatky z práce technických výborů
Ministerstvo dopravy
  Závěry činnosti technického výboru „Bezpečnost silničního provozu“ prezentované na světovém silničním kongresu v Abu Zabi v říjnu 2019 Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
ředitel Centra dopravního výzkumu, v.v.i.
  Plán činnosti technického výboru TC 3.1 Bezpečnost silničního provozu do roku 2023 Ing. Martin Lipl, Ing. Roman Dostál
HBH Projekt, ČVUT Fakulta dopravní
BLOK 1B – DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ A BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
NH Hotel - Sál Evropa 2
  Vliv mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru na intenzity automobilové dopravy Ing. Stanislava Kubešová, Ing. Jan Martolos, Ph.D.
ŘSD ČR, EDIP s.r.o.
  Aktuální vývoj dopravní nehodovosti v období snížených intenzit automobilové dopravy v souvislosti s epidemií koronaviru Plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA, Pplk. JUDr. Sabina Burdová
Ředitelství služby Dopravní policie
  Příprava strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2021 - 2030 Mgr. Tomáš Neřold, M.A.
vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy
  BESIP v podmínkách hl. m. Prahy, východiska pro vytvoření strategie BESIP hl.m. Prahy Ing. Martin Havelka
Magistrát hlavního města Prahy
  Diskuze

BLOK 2 – VÝZNAMNÉ SILNIČNÍ STAVBY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
NH Hotel - Sál Evropa 1
  Příprava a realizace dálnice D35 Opatovice - Mohelnice Ing. Petr Kůrka
ŘSD ČR
  Nejzajímavější realizované nebo připravované stavby mostů v České republice Ing. Jan Volek
PRAGOPROJEKT, a.s.
  Lávka přes Vltavu v Lužci – UHPC materiál současnosti Dr. Ing. Petr Vítek
Hochtief CZ, a.s.
  Modernizace dálničního mostu Vysočina Ing. David Marván
PIS PECHAL, s.r.o.
  Úprava zemin při výstavbě zemního tělesa pozemních komunikací – východiska, praxe, inovace Doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
SG GEOTECHNIKA, a.s.
  Dopravní infrastruktura – klíčový faktor ekonomického rozvoje Ing. Jiří Zedníček
EMZET
  Automatizace výpočtu 3D modelu stavby pro realizaci zakázek oprav silnic Ing. Marek Přikryl, Ph.D.
Control System International s.r.o.
  Zpráva o činnosti ČMADZ, práce na PK v noci (stavba, změny a odstraňování DIO) Ing. Milan Devera
Českomoravská asociace dopravního značení, z.s.
  Bezpečnost při práci v uzavírkách – mediální kampaň Ing. Petr Svoboda
Sdružení pro výstavbu silnic
  Diskuze

12.00 - 13.00 9. ZÁVĚREČNÉ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
NH Hotel - Sál Evropa 1
Zhodnocení jednání konference, Návrh usnesení, Závěr 28. silniční konference
13.00 - 14.00 Oběd
Foyer konferenčního patra & Hotelová restaurace
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA