BLOK E – Významné realizované a připravované inženýrské objekty na dálnicích a silnicích

čtvrtek 24. 10. 2024
9.30 - 10.45 Významné realizované a připravované inženýrské objekty na dálnicích a silnicích
Sál 1
Moderuje: Ing. Jan Volek, Ing. Filip Řehoř
  Oprava Barrandovského mostu – použití UHPC Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng.
ČVUT v Praze - Fakulta stavební
  Most přes Počernický potok na D0 – možnosti opravy a rozšíření Ing. Václav Kvasnička, Pontex, spol. s r.o., prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph. D. – ČVUT v Praze

  Dvorecký most – aktuální stav Ing. Miroslav Seidl
PRAGOPROJEKT, a.s.
  Zavěšený most přes Labe na přeložce silnice I/36 v Pardubicích Dr. Ing. Petr Vítek
HOCHTIEF CZ, a.s.
  Tunel Pohůrka na stavbě 0310/1 dálnice D3 Ing. Alexander Liga
HOCHTIEF CZ, a.s. – ředitel výstavby