Podmínky účasti

Podmínky účasti

Vložné

Vložné zahrnuje vstup na konferenci a doprovodnou výstavu, tašku s materiály, sborník, stravné v průběhu konference a vstupenku na společenský večer. Cena nezahrnuje náklady na PCR nebo antigenní testování a ochranné pomůcky v případě vládních nařízení spojených s koronavirovou pandemií. Na akci se budeme řídit aktuálními pravidly a nařízeními vlády

Vložné je rozděleno do dvou kategorií.

Člen ČSS a veřejný sektor
– nižší kategorie vložného je závislá na členství v ČSS (České silniční společnosti)
– veřejný sektor zahrnuje pracovníky státních, krajských, městských a obecních úřadů, magistrátů měst, středních a vysokých škol a Policie ČR

Ostatní delegáti
– subjekty a účastníci, kteří nejsou členy ČSS nebo zástupci veřejného sektoru

Ubytování

Ubytování je zajištěno v místě konání – NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS. Pokoje se objednávají přes speciální odkaz, který je uveden v sekci Ubytování.
Možnosti ubytování budeme postupně doplňovat.
Kapacita bude omezena, doporučujeme včasnou rezervaci.

Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat v OMEGA centru sportu a zdraví, které sousedí s místem konání konference. Vnitřní část výstavy bude soustředěna do tenisové haly, venkovní část výstavy podél tenisové haly na travnaté ploše.
Počet a rozměry expozic jsou dány předem zpracovanými výstavními rastry. Bližší informace k výstavě naleznete v sekci Vystavovatelé.

Platba

Platba všech objednaných služeb musí být uhrazena v termínu splatnosti faktury bankovním převodem.
S PLATBOU VYČKEJTE, PROSÍM, NA DORUČENÍ ZÁLOHOVÉ FAKTURY, nepřevádějte před tím žádné prostředky na jakýkoliv účet; daňový doklad Vám bude zaslán v zákonné lhůtě. Faktury Vám budou zasílány výhradně v elektronické podobě, uvádějte proto, prosím, v registračním formuláři emailovou adresu pro zasílání faktur.

Storno

PŘI ZRUŠENÍ ÚČASTI DO 30. 7. VČETNĚ VRACÍME 100% CELKOVÉ ČÁSTKY.
PŘI ZRUŠENÍ ÚČASTI DO 18. 8. VČETNĚ VRACÍME 50% Z CELKOVÉ ČÁSTKY.
PŘI ZRUŠENÍ OD 19. 8. VČETNĚ NEBO NEÚČASTI JE ČÁSTKA OBJEDNANÝCH SLUŽEB ÚČTOVÁNA V PLNÉ VÝŠI .
(ZMĚNA JMÉNA ÚČASTNÍKA JE MOŽNÁ)
V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ AKCE Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ SI VYHRAZUJEME PRÁVO PONECHÁNÍ 10% Z CELKOVÉ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY BEZ DPH PRO ORGANIZAČNÍ NÁKLADY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VÁM BUDE PŘI DALŠÍ AKCI POŘÁDANÉ ČSS POSKYTNUTA SLEVA VE STEJNÉ VÝŠI.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Uzávěrka

Uzávěrka přihlášek a plateb se sníženou cenou je stanovena na 25. srpna 2021. Po tomto termínu budou akceptovány přihlášky delegátů pouze za základní cenu.
Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo uzavřít registraci z důvodu naplnění kapacity.

ČKAIT

Účast na Silniční konferenci 2021 je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT. Osvědčení o účasti si mohou delegáti po akci stáhnout pod svým jménem zde.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Na akci se budeme řídit aktuálními pravidly a nařízeními vlády ČR. Žádáme o dodržování pravidel, která budou zveřejněna před akcí podle aktuální situace. Uděláme vše pro to, abyste se na akci cítili bezpečně, a proto budeme potřebovat vaši součinnost.
Cena vložného nezahrnuje náklady na PCR nebo antigenní testování a ochranné pomůcky v případě vládních nařízení spojených s koronavirovou pandemií. Náklady s tímto spojené si hradí delegát sám.

 

 

Kontaktujte nás