Podmínky účasti

Podmínky účasti

Vložné

Vložné zahrnuje vstup na konferenci a doprovodnou výstavu, tašku s materiály, sborník, stravné v průběhu konference a vstupenku na společenský večer. Vložné je rozděleno do dvou kategorií.

Člen ČSS a veřejný sektor
– nižší kategorie vložného je závislá na členství v ČSS (České silniční společnosti)
– veřejný sektor zahrnuje pracovníky státních, krajských, městských a obecních úřadů, magistrátů měst, středních a vysokých škol a Policie ČR

Ostatní delegáti
– subjekty a účastníci, kteří nejsou členy ČSS nebo zástupci veřejného sektoru

Ubytování

Ubytování je zajištěno v místě konání – NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS. Pokoje se objednávají přes speciální odkaz, který je uveden sekci Ubytování.
V ostatních hotelech je ubytování rezervováno pod heslem Silniční konference 2020.
Seznam hotelů naleznete zde. Možnosti ubytování budeme postupně doplňovat.
Kapacita je omezena, doporučujeme včasnou rezervaci.

Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat v OMEGA centru sportu a zdraví, které sousedí s místem konání konference. Vnitřní část výstavy bude soustředěna do tenisové haly, venkovní část výstavy podél tenisové haly na travnaté ploše.
Počet a rozměry expozic jsou dány předem zpracovanými výstavními rastry. Bližší informace k výstavě naleznete v sekci Vystavovatelé.

Platba

Platba všech objednaných služeb musí být uhrazena v termínu splatnosti faktury bankovním převodem.
S PLATBOU VYČKEJTE, PROSÍM, NA DORUČENÍ ZÁLOHOVÉ FAKTURY, nepřevádějte před tím žádné prostředky na jakýkoliv účet; daňový doklad Vám bude zaslán v zákonné lhůtě. Faktury Vám budou zasílány výhradně v elektronické podobě, uvádějte proto, prosím, v registračním formuláři emailovou adresu pro zasílání faktur.

Storno

Písemné zrušení účasti delegáta do 16. října 2020 nepodléhá stornopoplatku.
Od 17. října 2020 podléhá stornopoplatku 100 %

Uzávěrka

Uzávěrka přihlášek a plateb se sníženou cenou je stanovena na 9. října 2020. Po tomto termínu budou akceptovány přihlášky delegátů pouze za základní cenu.
Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo uzavřít registraci z důvodu naplnění kapacity.

ČKAIT

Účast na Silniční konferenci 2020 je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 2 body. Osvědčení o účasti si mohou delegáti po akci stáhnout pod svým jménem zde.

 

 

 

Kontaktujte nás