Podmínky účasti

Podmínky účasti

Vložné

Vložné zahrnuje vstup na konferenci a doprovodnou výstavu, tašku s materiály, sborník, stravné v průběhu konference a vstupenku na společenský večer.

Vložné je rozděleno do dvou kategorií.

Člen ČSS a veřejný sektor
– nižší kategorie vložného je závislá na členství v ČSS (České silniční společnosti)
– veřejný sektor zahrnuje pracovníky státních, krajských, městských a obecních úřadů, magistrátů měst, středních a vysokých škol a Policie ČR

Ostatní delegáti
– subjekty a účastníci, kteří nejsou členy ČSS nebo zástupci veřejného sektoru

Ubytování

Ubytování je rezervováno ve více hotelech na území Ostravy. Pokoje se objednávají za zvláštních podmínek, který jsou uvedeny v sekci Ubytování.
Možnosti ubytování budeme postupně doplňovat.
Kapacita bude omezena, doporučujeme včasnou rezervaci.

Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat ve vnitřních i venkovních prostorách Trojhalí Karolina.
Počet a rozměry expozic jsou dány předem zpracovanými výstavními rastry. Bližší informace k výstavě naleznete v sekci Vystavovatelé.

Platba

Platba všech objednaných služeb musí být uhrazena v termínu splatnosti faktury bankovním převodem.
S PLATBOU VYČKEJTE, PROSÍM, NA DORUČENÍ ZÁLOHOVÉ FAKTURY, nepřevádějte před tím žádné prostředky na jakýkoliv účet; daňový doklad Vám bude zaslán v zákonné lhůtě. Faktury Vám budou zasílány výhradně v elektronické podobě, uvádějte proto, prosím, v registračním formuláři emailovou adresu pro zasílání faktur.

Storno

PŘI ZRUŠENÍ ÚČASTI DO 30. 4. VČETNĚ VRACÍME 100% CELKOVÉ ČÁSTKY.
PŘI ZRUŠENÍ ÚČASTI DO 21. 5. VČETNĚ VRACÍME 50% Z CELKOVÉ ČÁSTKY.
PŘI ZRUŠENÍ OD 22. 5. VČETNĚ NEBO NEÚČASTI JE ČÁSTKA OBJEDNANÝCH SLUŽEB ÚČTOVÁNA V PLNÉ VÝŠI .
(ZMĚNA JMÉNA ÚČASTNÍKA JE MOŽNÁ)
V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ AKCE Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ SI VYHRAZUJEME PRÁVO PONECHÁNÍ 10% Z CELKOVÉ FAKTUROVANÉ ČÁSTKY BEZ DPH PRO POKRYTÍ ORGANIZAČNÍCH NÁKLADŮ.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Uzávěrka

Uzávěrka přihlášek a plateb se sníženou cenou je stanovena na 26. května 2023. Po tomto termínu budou akceptovány přihlášky delegátů pouze za základní cenu.
Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo uzavřít registraci z důvodu naplnění kapacity.

ČKAIT

Účast na Silniční konferenci 2023 je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT. Osvědčení o účasti si mohou delegáti po akci stáhnout pod svým jménem zde.

 

 

Kontaktujte nás