Moderní přístupy k přípravě, výstavbě a údržbě pozemních komunikací

Úterý 13. 6. 2023
15.00 - 17.30 Digitalizace procesů dopravních staveb
Konferenční sál 2 - Ústředna
Moderuje: Ing. Petr Svoboda
  Postup digitalizace v resortu dopravy Ing. Zbyněk Hořelica, Ing. Milan Dont, Ph.D.
SFDI
  Vize digitalizace procesů v ŘSD Ing. Petr Kůrka, Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Systém CES – první zkušenosti s jeho využíváním Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Novinky v oblasti navrhování a realizace vozovek

  Výhled potřeby kameniva pro dopravní stavby Ing. Petr Svoboda – Sdružení pro výstavbu silnic, Ing. Pavel Fiala – Těžební unie

  Vývoj v oblasti výroby cementu včetně silničního Ing. Vladimír Veselý
Svaz výrobců betonu
  Změny v návrhové metodě včetně nové aplikace ELAS vedoucí k trvanlivějším vozovkám Ing. Jan Zajíček

  Změny v technických normách na asfaltové směsi a zvýšení možnosti opětovného použití R materiálu Ing. Petr Mondschein, Ph.D. - Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Petr Svoboda – Sdružení pro výstavbu silnic

  DISKUSE