Silniční Mini Konference – Záznam

DATUM KONÁNÍ: 15. 2. 2021, OD 9.00, TV STUDIO, O2 UNIVERSUM, PRAHA

Ve dnech 21. – 22. října 2020 se měla v Olomouci uskutečnit v pořadí již 28. silniční konference. S ohledem na přijatá celostátní protikoronavirová opatření bylo nutné v tomto termínu konferenci zrušit a její nový termín je stanoven na 8. – 9. září 2021. Od poslední uskutečněné konference v říjnu 2019 v Českých Budějovicích tak uplynou téměř dva roky, což je velmi dlouhá doba.

Proto předsednictvo České silniční společnosti rozhodlo o uspořádání Silniční mini konference online dne 15. 2. 2021, které podalo odborníkům zainteresovaným v silničním hospodářství alespoň základní informace o tom, co se v současné složité době v oboru odehrává.

V úvodním bloku podal základní informace ředitel SFDI a generální ředitel ŘSD ČR. Na tento blok navázala diskuse významných představitelů oboru v čele s ministrem dopravy řízená profesionálním moderátorem. Třetí blok byl věnován problematice BIM formou přednášek a opět s diskusí. Mini konferenci uzavřely dvě přednášky o významných stavbách a v úplném závěru zazněla základní informace o přípravě XXVII. světového silničního kongresu v Praze a výzva k jeho podpoře.

Na záznam mini konference s můžete podívat na odkazu níže.

ZÁZNAM LIVE STREAMU

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE

HLAVNÍ PARTNER KONFERENCE

PARTNEŘI KONFERENCE

PROGRAM

BLOK I. - ÚVODNÍ INFORMACE9.00 - 9.45
Zahájení konferenceIng. Petr Mondschein, Ph.D., předseda ČSS
Informace o čerpání rozpočtu v roce 2020 a financování dopravní infrastruktury v období 2021 – 2023Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI
Ohlédnutí za rokem 2020 a prioritní úkoly Ředitelství silnic a dálnic ČR v nejbližším obdobíIng. Radek Mátl, generální ředitel ŘSD ČR
BLOK II. - ROZVOJ SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY V OBDOBÍ OVLIVNĚNÉM PANDEMIÍ COVID 19 A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V NEJBLIŽŠÍCH LETECH9.45 - 11.05
Řízená diskuse

Moderátor: PhDr. Přemysl Čech
Účastníci diskuse:

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, Ing. Zbyněk Hořelica, Ing. Radek Mátl, Ing. Jiří Nouza, Ing. Radovan Hrnčíř, Ing. Petr Čížek, Bc. Martin Půta
BLOK III. – BIM – CESTA K LEPŠÍ SPOLUPRÁCI A DIGITALIZACI11.05 - 12.35
Pilotní projekty BIM realizované ŘSD ČRIng. Josef Šejnoha, ŘSD ČR
Zkušenosti z realizovaných pilotních projektů BIMIng. Martin Sirotek, Viapont s.r.o., Ing. Ondřej Budík, HBH Projekt, s.r.o.
Řízená diskuse k přínosu BIM pro silniční stavitelství

Moderátor: Ing. Petr Svoboda
Účastníci diskuse:

Ing. Zbyněk Hořelica, Ing. Josef Šejnoha, Ing. Martin Sirotek, Ing. Ondřej Budík, Ing. Karel Vonka, Ing. Josef Žák, Jaroslav Nechyba
Okruhy pro diskusi

• Zkušenosti zhotovitelských firem s pilotními projekty

• Odborné zabezpečení u projektantů, zhotovitelů a investorů

• Připomínky k metodikám SFDI
Ing. Petr Svoboda
BLOK IV. - VÝZNAMNÉ DÁLNIČNÍ STAVBY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ12.35 - 13.10
Další postup přípravy a realizace PPP projektu dálnice D4Ing. Martin Janeček, MD
Dopad pandemie na dálniční stavby a stavby silnic I. třídy – plošná kompenzace, zahajování a realizace stavebIng. Petr Kůrka, ŘSD ČR
Bezpečnost při práci v uzavírkách – mediální kampaňIng. Petr Svoboda, SVS
BLOK V. - ZÁVĚR13.10 - 13.30
XXVII. světový silniční kongres v Praze 2023 – základní informace a výzva k podpořeIng. Václav Neuvirt, CSc., předseda Českého národního komitétu PIARC
Závěr konferenceIng. Petr Mondschein, Ph.D., předseda ČSS