Instrukce pro vystavovatele

Stavba stánků

DOPROVODNÁ VÝSTAVA SE KONÁ V OMEGA CENTRU SPORTU A ZDRAVÍ, KTERÉ PŘILÉHÁ K MÍSTĚ KONÁNÍ SILNIČNÍ KONFERENCE – NH HOTELU.

Časy vyhrazené pro montáž a demontáž realizačních firem:

MONTÁŽ

6.9.     8-22
7.9.     8-22

DEMONTÁŽ

9.9.     13-22
10.9.    7-12

 • Výstavní plocha bude předána realizační firmě na základě Předávacího protokolu. Na základě stejného protokolu bude plocha zpětně převzata po demontáži.
 • V hale je celoplošně položen zátěžový koberec, uličky budou opatřeny metrovým zpevněným koridorem pro návoz exponátů ke stánkům. Je potřeba dbát pokynů pořadatele a opatrně manipulovat s ostrými a těžkými předměty.
 • Návoz exponátů a dalšího vybavení na stánky je možný pouze jedním vstupem obsahujícím zvýšený práh – zadní část haly
 • Vzhledem k omezenému prostoru pro vykládku a nakládku na montáži a demontáži je nutné si zarezervovat časový úsek pro vykládku/nakládku materiálu na stavbu expozic nebo exponátů.
 • Během jednoho časového úseku budou vpuštěny na vyznačená parkovací místa 2 společnosti pro vykládku/nakládku. Přítomen bude odpovědný pracovník, který bude regulovat vjezd firem. Bez objednání časového slotu nebo jeho nedodržení bude umožněna vykládka firmám až po odbavení všech řádných objednávek.
 • Do haly není možné vjet vysokozdvižným vozíkem. Materiál na stavbu expozic a exponáty budou dále přemisťovány transportními paletovými vozíky, musí tudíž být na transportovatelných paletách nebo musí mít jiný transportní podklad.
 • Nožičky a kotvící prvky exponátů a přepravních konstrukcí a boxů musí být podloženy pro roznesení bodové zátěže, aby nedošlo k poškození koberce v hale.
 • Stejné podmínky platí při montáži i demontáži. Tzn. prostor je potřeba zanechat čistý a nepoškozený rovněž po ukončení demontáže.
 • Parkování osobních aut v době stavby stánků je možné v aleji ulice Legionářská
 • Svá auta mějte označena názvem vystavující společnosti

Otevírací doba výstavní haly

6.9. a 7. 9. od 8 do 22h je možnost do haly vstupovat bez nutnosti registrace.

Od 8. 9. od 7h je umožněn vstup pouze registrovaným účastníkům výstavy. Informace o registraci viz níže.

Otevírací doba pro vystavovatele:

8. 9.     7.00 – 22.00
9. 9.     7.00 – 13.00

Účast vystavovatelů

Výstava není volně přístupná. Všichni návštěvníci výstavy musí být předem nahlášení a u registrace vystavovatelů obdrží svou jmenovku.

REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ

7. 9. – Předregistrace
15.00 – 20.00, Foyer NH hotelu

 • využijte možnosti předregistrace, abyste se vyhnuli ranním frontám
 • u předregistrace obdržíte jmenovku, která vás bude opravňovat ke vstupu na výstavní plochu, případně na ní budete mít vyznačené objednané služby (obědy, společenský večer) – 8. 9. se již nemusíte registrovat a můžete jít rovnou na výstavu.
 • jmenovku vám vydáme na základě sdělení jména a společnosti, za kterou jste přihlášeni a svým podpisem na registračním archu stvrdíte nejen účast na výstavě, ale také prohlášení, že splňujete jedno z pravidel covidových opatření viz níže. Při nedodržení těchto opatření nemusíte být na výstavu vpuštěni.

8. 9. – Registrace vystavovatelů
7.00 – 18.00, Tenisová hala Omega centra

 • u vchodu do tenisové haly naleznete registrační pulty. Vystavovatelé jsou řazení podle názvů společností a podle příjmení
 • jmenovku vám vydáme na základě sdělení názvu společnosti a jména, kterým jste přihlášeni a svým podpisem na registračním archu stvrdíte nejen účast na konferenci, ale také prohlášení, že splňujete jedno z pravidel covidových opatření viz níže. Při nedodržení těchto opatření nemusíte být na výstavu vpuštěni

ŽÁDÁME VŠECHNY VYSTAVOVATELE, ABY JMENOVKU NOSILI VIDITELNĚ, JELIKOŽ VÁS OPRAVŇUJE KE VSTUPU NA VÝSTAVU A TAKÉ POTVRZUJE, ŽE DODRŽUJETE VLÁDNÍ OPATŘENÍ. JMENOVKA JE TAKÉ POUKÁZKOU NA COFFEE BREAKY, OBĚDY A SPOLEČENSKÝ VEČER, POKUD BYLO OBJEDNÁNO. 

Coffee breaky a obědy budou pro vystavovatele, kteří si služby objednali, podávány v hotelové restauraci v přízemí NH hotelu.

Účastníci, kteří byli nahlášeni pouze na výstavu, nemají vstup do konferenčních prostor a na odborný program.

Výstava se odehrává v tenisové hale centra, ve kterém jsou další sportovní a relaxační zóny. Žádáme účastníky, aby se chovali ohleduplně k ostatním návštěvníkům centra a dodržovali základní pravidla:

 • zákaz pohybu mimo prostor tenisové haly, přilehlého bistra a koridoru od vstupu do centra a haly
 • zákaz kouření v celém centru, tenisové haly obzvlášť, vč. elektronických a nahřívacích přístrojů (např. Iqos)
 • zákaz kouření před hlavním vstupem Omega centra – prostor pro kuřáky bude vyhrazen u zadního vchodu do haly
 • zákaz vynášení nápojů a jídla z prostoru tenisové haly vč. skleněného nádobí

Všem vystavovatelům doporučujeme používat plastové nádobí, jelikož v hale není přístup k vodnímu zdroji ani odpadu. Zakazuje se pro případné mytí nádobí využívat toalety. V případě nutnosti oslovte hostesky na registraci a ony vás zavedou do speciální kuchyňky určené pro tyto účely.

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH PRAVIDEL.

Aktuální opatření - Covid

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví musí všichni účastníci konference splnit jednu z následujících podmínek:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
 • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
 • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
 • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka
 • prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
  doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
 • Navíc musí mít všichni přítomní ve vnitřním prostoru po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95) s výjimkou doby konzumace.

Účastníci při registraci stvrdí svým podpisem, že splňují výše uvedené podmínky, pokud tak neučiní, nebude jim povolen vstup na konferenci.

Seznam odběrových míst v Olomouckém kraji pro testování antigenními naleznete ZDE a PCR testy ZDE (je nutné vybrat kraj a okres).