Autoři

PROGRAM JE JIŽ UZAVŘEN – NEPŘIJÍMÁME DALŠÍ ANOTACE

Pro autory, kteří budou publikovat svůj příspěvek ve sborníku, chystáme instrukce a materiály ke zpracování. Budou zaslány emailem a zveřejněny zde v sekci Instrukce pro autory.

Zájemci o prezentování v programu a sborníku, zašlete přihlášku příspěvku dle následujících instrukcí:

  • navrhovaný název příspěvku
  • krátká anotace – představení příspěvku v pár větách
  • může být doplněno fotografiemi
  • anotace budou přijaty na základě rozhodnutí programového výboru, následně Vám budou zaslány instrukce ke zpracování příspěvku

Tematické okruhy:

  • dopravní inženýrství
  • bezpečnost silničního provozu
  • mobilita
  • zajímavé silniční stavby
  • zajímavé technologie a technické novinky

Případné dotazy zašlete na info@silnicnikonference.eu