Autoři

Zájemci o zařazení do programu konference mohou kontaktovat sekretariát České silniční společnosti.
Email: info@silnicnispolecnost.cz
Tel.: +420 221 082 292