Udržitelná městská mobilita, její koncepce a příklady z praxe

PrezentacePřednášející
1. Koncepce udržitelné městské mobilityIng. Vít Sedmidubský, MD ČR
2. Vazba na činnost sekce SAMDI ČSS z.s. a PIARCIng. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., ČVUT v Praze Fakulta dopravní; předsedkyně sekce SAMDI
3. Představení vize Olomouckého krajeIng. Petr Smítal, cyklokoordinátor Olomouckého kraje
4. Příklady z praxe
• Principy nové metodiky SUMP 2.0., aneb v čem městům nepomůže ani externí firmaIng. Jaroslav Martinek, Partnerství pro městskou mobilitu
• Dopravní modelování z webové aplikace - nástroj města pro hledání řešení v dopravěIng. Daniel Beran, Road Twin s.r.o.
• Město Třebíč – Plán udržitelné městské mobility SUMP 2.0., příklad spolupráce mezi městem a externí firmou Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy a kolektiv externích expertů, v zastoupení Ing. Roman Dostál
• Plány udržitelné mobility z pohledu kvality vstupních datIng. Roman Čampula, CDV, v.v.i.
5. Diskuse