Udržitelná městská mobilita a její uplatňování v praxi

PrezentacePřednášející
1. Městská a aktivní mobilita na Světovém silničním kongresu PIARC, vazba na činnost sekce SAMDI ČSS z.s. Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D., ČSS – SAMDI, ČVUT FD
2. Evropský atlas mobility v českém kontextu Mgr. Žaneta Gregorová, německá nadace Heinrich-Böll-Stiftung
3. Bezpečnost cyklistické dopravy v evropském kontextu a představení CykloVize 2030, výstupy projektu SABRINAIng. Jaroslav Martinek, národní cyklokoordinátor
4. Příklady dobré praxe
• Plánování města pomocí webového dopravního modeluIng. Daniel Beran, RoadTwin s.r.o. a Ing. Tomáš Řehák, Správa informačních technologií města Plzně
• Město Třinec – Kampaň 180 dní příležitostí Leszek Gryga, koordinátor městské mobility v Třinci
• Město Říčany – Cyklostezka v urbanizovaném území David Michalička, starosta města Říčany
• Cena Víta Brandy: Debata o budoucí podobě českých městIng. Jitka Vrtalová, Partnerství pro městskou mobilitu
• Hlavní Cena Víta Brandy 2022 za dopravní stavbu nebo opatření - revitalizace Moskevské ulice v Praze 10společnost Jakub Cigler Architekti
5. Diskuse
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA