Standardizace – cesta k lepší spolupráci a digitalizaci

A) BIM
15.30 – 15.50Systematické zavádění digitálních metod pro dopravní infrastrukturu
Ing. Zbyněk Hořelica, SFDI
15.50 – 16.10 Metodiky a standardy, Implementace BIM do projektů ŘSD ČR, zkušenosti z pilotních projektů
Ing. Josef Šejnoha, ŘSD ČR
16.10 – 16.30 Vývoj metodik v rámci Technického redakčního týmu
Ing. Martin Sirotek, VIAPONT s.r.o.
16.30 – 16.45Přestávka
B) Zadávání veřejných zakázek
16.45 – 17.00Význam a smysl standardizace
Ing. Petr Svoboda, Sdružení po výstavbu silnic, Ing. Zbyněk Hořelica, SFDI
17.00 – 17.30Uplatňování nových principů ze schválených metodik SFDI pro řízení projektů
Revize obchodních podmínek FIDIC
Ing. Petr Kůrka, ŘSD ČR
17.30 – 17.45Zavedení prvků odpovědného zadávání
JUDr. Simona Galousková, ŘSD ČR
17.45 – 18.00Metodiky a standardy
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA