Digitalizace v dopravním stavitelství

15.30 – 15.35Úvodní slovo
Ing. Zbyněk Hořelica, SFDI
15.35 - 15.40Úvodní slovo
Ing. Petr Svoboda, SVS
15.40 – 15.55BIM v dopravních stavbách, metodiky, Vývoj metodik v rámci Technického redakčního týmu
Ing. Milan Dont, Ph.D., SFDI
15.55 - 16.10Implementace BIM do projektů ŘSD ČR, zkušenosti z pilotních projektů
Ing. Josef Šejnoha, ŘSD ČR
16.10 - 16.25Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl
Karel Vonka a Ing. Zuzana Hromková, STRABAG a.s.
16.25 - 16.40Digitalizace na PPP D4
Csaba Gál, EUROVIA CS a.s.
16.40 - 16.50Diskuse
16.50 – 17.00Přestávka
17.00 – 17.25Změny během výstavby, Smluvní podmínky Žlutá a Smaragdová kniha, Inteligentní dálnice
Ing. Petr Kůrka, ŘSD ČR
17.25 – 17.40Elektronický stavební deník a laboratorní deník
Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ŘSD ČR
17.40 – 17.55Elektronické schvalování a evidence materiálů, výrobků a směsí na stavbách ŘSD ČR
Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA, ŘSD ČR
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA