ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
telefon 221 082 388
info@silnicnispolecnost.cz
POTVRZENÍ ÚČASTI NA SILNIČNÍ KONFERENCI 2022
Potvrzuji účast níže uvedeného pracovníka na 29. Silniční konferenci 2022, konané ve dnech 4. - 5. 10. 2022
v Kongresovém centru Praha. Akce je zařazena v Projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 2 body.
Ing. Václav Hašlar
USK s.r.o.
V Praze dne 5. 10. Ing. Tomáš Vacek
tajemník České silniční společnosti