ČESKÁ SILNIČNÍ SPOLEČNOST
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
telefon 221 082 388
info@silnicnispolecnost.cz
POTVRZENÍ ÚČASTI NA SILNIČNÍ KONFERENCI 2023
Potvrzuji účast níže uvedeného pracovníka na 30. Silniční konferenci 2023, konané ve dnech 13. - 14. 6. 2023
v Ostravě. Akce je zařazena v Projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 2 body.
Ing. Martin Bedrava
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
V Ostravě dne 14. 6. 2023 Ing. Tomáš Vacek
tajemník České silniční společnosti