Přínosy auditů bezpečnosti pro přípravu silničních staveb v ČR

Úterý 13. 6. 2023
15.00 - 16.45 Přednášky
Konferenční sál 1 - Ústředna
Moderuje: Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA, Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.
  Seznámení s novelou směrnice 2008/96/ES a postupem její implementace v ČR Ing. Veronika Valentová, Ph.D., MBA, Ing. Pavel Havránek
CDV, v.v.i.
10 minut
  Zhodnocení přínosu auditů bezpečnosti při přípravě staveb na dálnicích a silnicích I. třídy Ing. Petr Kůrka, Ing. Dagmar Juříková
Ředitelství silnic a dálnic ČR
10 minut
  Nejčastěji identifikovaná rizika v projektech dálnic a silnic I. třídy Ing. Aleš Richtr
EDIP s.r.o.
10 minut
  Zkušenosti s prováděním auditů bezpečnosti na silnicích II. a III. třídy Ing. Zdeněk Komůrka
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
10 minut
  Audity bezpečnosti jako součást žádostí o dotace SFDI pro obce Ing. Milan Dont, Ph.D.
Státní fond dopravní infrastruktury
10 minut
Moderovaná diskuze

Moderuje: Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA, Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.
  Účastní se všichni přednášející ze sekce

Možnost položit dotazy z publika
Závěrečné shrnutí