Programový výbor

Ing. Jan Švarc
Předseda
Česká silniční společnost - místopředseda

Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.

Česká silniční společnost – vědecký tajemník

Ing. Marek Černý

Statutární město Olomouc – vedoucí ODÚR

Ing. Petr Čížek

Sdružení pro výstavbu silnic – předseda

Ing. Petr Foltýnek

Správa a údržba silnic Olomouckého kraje – ředitel

Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. - ředitel

Ing. Zbyněk Hořelica

Státní fond dopravní infrastruktury – ředitel

Ing. Martin Janeček

Ministerstvo dopravy – ředitel odboru liniových staveb a silničního správního úřadu

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

ČVUT v Praze - Fakulta dopravní

Ing. Josef Kubovský

Ministerstvo dopravy – ředitel odboru infrastruktury a územního plánu

Ing. Petr Kůrka

Ředitelství silnic a dálnic ČR – ředitel úseku výstavby

Ing. Jaroslav Martínek

Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

Ing. Radek Mátl

Ředitelství silnic a dálnic ČR – generální ředitel

Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Česká silniční společnost – předseda

Ing. Václav Neuvirt, CSc.

Český národní komitét AIPCR - předseda

Mgr. Dagmar Paličková

SEKURKON s.r.o. – výkonná ředitelka

Mgr. Daniela Pivodová

SEKURKON s.r.o. - koordinátorka akce

Ing. Martin Smolka, MBA

Ředitelství silnic a dálnic ČR – ředitel správy Olomouc

Ing. Luděk Sosna, Ph.D.

Ministerstvo dopravy – ředitel odboru strategie

Ing. Petr Svoboda

Sdružení pro výstavbu silnic - jednatel

Ing. Tomáš Vacek

Česká silniční společnost – tajemník

Doc. Ing. Dr. Michal Varaus

VUT v Brně – Fakulta stavební

Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.

ČVUT v Praze - Fakulta stavební

Ing. Jan Volek

PRAGOPROJEKT, a.s.

Michal Zácha

Olomoucký kraj – náměstek hejtmana