BLOK H – Životní prostředí a silniční doprava

čtvrtek 24. 10. 2024
11:00 - 12.15 Životní prostředí a silniční doprava
Sál 2
Moderuje: Ing. Libor Ládyš
  Využití nástrojů GIS při projednání liniových staveb a participaci s veřejností Ing. Zuzana Vošická, Ing. Jakub Černý
EKOLA group, spol. s r.o
  Modernizace D1 z hlediska hlučnosti Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.,
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
  Hlučnost elektromobilů – fakta a mýty Ing. Filip Fikejz, Ing. Libor Ládyš, Ing. Martin Ládyš
EKOLA group, spol s r.o.
  Emise vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků v silničním provozu Ing. Adam Poul, Ing. Libor Špička, Mgr. Martina Bucková, RNDr. Jiří Huzlík, Ph.D.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.