BLOK G – Telematika pro dálnice a města

čtvrtek 24.10. 2024
9.30 -10.45 Telematika pro dálnice a města
Sál 2
Moderuje: Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., MBA
  Zkušenost s mobilním liniovým řízením dopravy a využití FCD Ing. Filip Týc
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
  Navrhování liniového řízení dopravy na dálnicích Ing. Roman Srp
Sdružení pro dopravní telematiku, z.s.
  Nekonvenční křižovatky a využití ve městě Ing Radim Striegler, Ing. Petr Neuwirth
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
  Řízení ve městě Žilině pomocí multiagentních systémů doc. Ing. Rastislav Pirník, Ph.D.
Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta elektrotechniky a  informačných technológií
  Přístupy k navigaci a rozšíření C-ITS v tunelech Ing. Jiří Brož, MSc., Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní