BLOK D – Nové materiály a nové technologie, recyklace a dekarbonizace

středa 23. 10. 2024
16.30 - 18.10 Nové materiály a nové technologie, recyklace a dekarbonizace
Sál 2
Moderuje: Ing. Petr Mondschein, Ph.D., Ing. Václav Neuvirt, CSc.
  Dekarbonizace – jak na ní v silničním stavitelství Ing. Václav Valentin a kol.

  Abeceda udržitelnosti a odolnosti asfaltových směsí Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

  “Asfaltová“ pojiva pro výstavbu vozovek v 21. století Ing. Tomáš Koudelka, Ph.D.

  Recyklace v oblasti asfaltových směsí Doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.

  Recyklace v oblasti podkladních vrstev a podloží pozemních komunikací Doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.